In 2019 zijn in Nederland 38.900 valse eurobiljetten onderschept. Dit aantal ligt op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Wereldwijd werden in totaal 559.000 valse eurobiljetten aangetroffen, een daling van 0,7% ten opzichte van 2018. De meest vervalste coupures zijn biljetten van €20 en €50.

Vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop, wereldwijd 24 miljard eurobiljetten, is de kans op het aantreffen van een vals biljet klein. Hoewel het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in 2019 een stabiel beeld vertoont, neemt het aandeel van de ‘lage kwaliteit’-vervalsingen toe. Eurobiljetten zijn eenvoudig te controleren door de echtheidskenmerken te checken. Dat kan handmatig met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Winkeliers checken eurobankbiljetten steeds vaker met behulp van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd.

 

Meer informatie is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’ . Een goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.

 

Tabel 1: Jaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten(aantal in duizenden)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nederland  38 49 67 47 43 39 39
Totaal* 670 838 899 684 694 563 559

Totaal* heeft betrekking op de aangetroffen valse eurobiljetten binnen en buiten het eurogebied.

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure in 2019
(in % van alle aangetroffen vervalsingen)

eur 5 eur 10 eur 20 eur 50 eur 100 eur 200 eur 500
Nederland 1 5 14 63 6 7 4
Eurogebied 2 9 31 44 10 2 2

Bron: DNB