De inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (de Interventiewet) is een belangrijke mijlpaal voor Nederland.

De Interventiewet geeft DNB en de minister van Financiën nieuwe bevoegdheden om tijdig in te grijpen bij een financiële onderneming in problemen. Lees het volledige persbericht op de website van DNB

 

Bron: De Nederlandse Bank