De Nederlandse economie groeit de komende jaren steeds meer op eigen kracht door de toename van de binnenlandse bestedingen.

Na twee jaren van krimp groeit de economie in 2014 met 0,8%. Door een sterk verbeterend consumenten- en producentenvertrouwen trekt de economische groei daarna verder aan tot 1,2% in 2015 en 1,5% in 2016. Een krachtiger groeiherstel wordt vooral belemmerd door de gematigde internationale economische ontwikkeling. Ook de arbeidsmarkt toont veerkracht, maar de werkloosheid blijft nog steeds hoog. Op de woningmarkt gaat het de goede kant op en is het dieptepunt gepasseerd. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag zijn gepubliceerd.

Binnenlandse bestedingen nemen het stokje over

Het economische sentiment van de Nederlandse consumenten en producenten is sinds vorig jaar zomer sterk verbeterd. Ook stijgt het reëel beschikbaar inkomen de komende twee jaar met circa 2,4% per jaar. Hierdoor ontwikkelen de binnenlandse bestedingen zich dit jaar gunstiger dan in de afgelopen jaren. De bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de groei van het bruto binnenlands product (bbp) neemt geleidelijk toe, waarmee het herstel een bredere en stevigere basis krijgt. In 2014 wordt de economische groei nog volledig door de buitenlandse afzet gedreven. In 2015 dragen de binnenlandse bestedingen evenveel bij aan de bbp-groei als de uitvoer en in 2016 is die bijdrage─voor het eerst sinds 2008─zelfs groter. Een krachtiger groeiherstel wordt in die jaren vooral belemmerd door de gematigde internationale economische ontwikkeling. Daardoor groeit de Nederlandse uitvoer minder sterk dan eerder was voorzien.

Arbeidsmarkt toont veerkracht, maar werkloosheid blijft nog hoog

De arbeidsmarkt vertoonde het afgelopen half jaar diverse tekenen van herstel. Zo is de werkloosheid gedaald en vertoont de werkgelegenheid weer een opgaande lijn, na tweeënhalf jaar achtereen te zijn gekrompen. In de loop van 2015 komt de werkloosheidsdaling vooralsnog tot stilstand, mede omdat meer personen zich op de arbeidsmarkt gaan aanbieden. De werkloosheid ligt de komende twee jaar circa 2,5%-punt boven het geschatte evenwichtsniveau. Dit duidt erop dat de Nederlandse economie de komende jaren nog niet op volle toeren draait.

Woningmarkt laat dal achter zich

Sinds vorig jaar zomer zijn de huizenprijzen met horten en stoten opgekrabbeld en lagen deze in september 2014 ruim 3% boven het dieptepunt. Achter deze gemiddelde ontwikkeling gaan regionale verschillen schuil, waarbij de prijzen in de grote steden zich gunstiger ontwikkelen dan in sommige landelijke gebieden.

Het herstel van de woningmarkt manifesteert zich ook in een sterke stijging van het aantal transacties. Gedurende de eerste tien maanden van 2014 zijn bijna 40% meer huizen verkocht dan in dezelfde periode in 2013. Het aantrekken van het aantal woningtransacties hangt samen met de – door gedaalde huizenprijzen en een lage hypotheekrente – verbeterde betaalbaarheid, het sterk toegenomen consumentenvertrouwen en inhaalvraag van starters die de afgelopen jaren hun woningaankoop hebben uitgesteld.

De toegenomen dynamiek op de woningmarkt is een voorbode van een verdere huizenprijsstijging in 2015 en 2016. Daar staat tegenover dat de voorraad te koop staande woningen vooralsnog groot is en veel hypotheken ‘onder water’ staan. Om die redenen blijft het geraamde prijsherstel voorzichtig. In 2014 bedraagt de huizenprijsstijging bijna 1%, in de jaren daarna loopt deze naar verwachting met ongeveer 1%-punt per jaar op, tot ruim 3% in 2016.

Bron: DNB