De economie is krachtig hersteld na de coronarecessie. Echter drijft de Russische invasie in de Oekraïne de prijzen van energie momenteel steeds verder op, is er meer onzekerheid en staat de wereldhandel onder druk. Hierdoor valt de economische groei gedurende dit jaar vrijwel stil. Over het hele jaar blijft is er alsnog sprake van 2,8% groei, vooral door het sterke herstel eind 2021. Eind dit jaar trekt de economie dan weer wat aan, met een groei van 1,5% in 2023 en naar verwachting 1,7% in 2024.

Dit en meer blijkt uit de nieuwe Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) van De Nederlandsche Bank. Vanwege de onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne heeft DNB ook een alternatief scenario opgesteld. Daarin blijven energieprijzen en onzekerheid langer op een hoog niveau, met meer druk op de wereldhandel. Ook wordt een variant getoond waarbij de toevoer van energie uit Rusland naar Europa abrupt en volledig tot stilstand komt.

Met name door de uitzonderlijk hoge prijsstijging van energie komt de geraamde inflatie dit jaar gemiddeld uit op 8,7%. Daarna volgt een daling naar 3,9% in 2023 en 2,4% in 2024. De geraamde kerninflatie (inflatie zonder energie en voeding) is 3,9% in 2022 en neemt daarna af naar 2,6% in zowel 2023 als 2024. De inflatie is in eerste instantie vooral hoog door de energieprijzen, maar de hoge kerninflatie laat zien dat de prijsstijgingen zich verbreden naar steeds meer goederen en diensten. De macro-economische cijfers verhullen de onderliggende verschillen tussen huishoudens, bedrijven en instellingen. Een deel van de mensen wordt zeer zwaar getroffen door de snel gestegen energieprijzen.

De arbeidsmarkt is uiterst krap, met breed gevoelde personeelstekorten. Volgend jaar groeit de arbeidsvraag nauwelijks, maar ook het arbeidsaanbod loopt tegen zijn grens. De geraamde werkloosheid komt in 2022 gemiddeld op 3,3% van de beroepsbevolking. Daarna volgt een lichte toename (naar 3,6% en 3,4%). Door de krapte op de arbeidsmarkt en de hogere inflatie nemen de loonstijgingen toe. Naar verwachting loopt de contractloonstijging (bij bedrijven) op van 2,9% in 2022 naar 3,9% in 2023 en 4,0% in 2024. Het geraamde overheidstekort en de schuldquote nemen af, ondanks de sterke groei van de overheidsbestedingen in 2023 en 2024. Het begrotingssaldo verbetert van -2,1% bruto binnenlands product (bbp) in 2022 naar -1,7% bbp in 2023 en -1,6% bbp in 2024.