Met de inwerkingtreding op 19 februari van de Nederlandse wetgeving voor de nieuwe betaalrichtlijn PSD2, is het loket voor de aanvraag van vergunningen bij DNB nu geopend.

Voorlopige aanvragen

Eerder al opende DNB een loket voor een voorlopige aanvraag om partijen in de gelegenheid te stellen zo snel mogelijk na de langverwachte inwerkingtreding een vergunning te verkrijgen. Via dit loket hebben twintig partijen zich gemeld met interesse in een vergunning. Zes van deze partijen hebben ook daadwerkelijk een voorlopige vergunningaanvraag gedaan en de andere veertien partijen hebben aangekondigd binnenkort een aanvraag te doen. Door de vroegtijdige opening van het loket, is een aantal vergunningaanvragen al in een vergevorderd stadium. Het gaat om partijen die betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten willen aanbieden. Dit zijn de nieuwe diensten die PSD2 mogelijk maakt.

Brexit

Naast deze groep van partijen die zich voor een vergunning voor de nieuwe diensten onder PSD2 hebben gemeld, is er nog een specifieke groep van partijen die van de mogelijkheid van een voorlopige vergunningaanvraag bij DNB gebruik heeft gemaakt. Het betreft vijftien partijen uit Groot-Brittannië die geen nieuwe, maar al bestaande betaaldiensten aanbieden met een PSD2-vergunning (in Groot-Brittannië is PSD2 reeds geïmplementeerd). Met een Nederlandse PSD2-vergunning willen zij ook na de Brexit hun betaaldiensten in de Europese Unie blijven aanbieden.

Nieuwe diensten onder PSD2

De nieuwe wetgeving voorziet in de mogelijkheid om – onder voorwaarde dat de houder van een bankrekening daar toestemming voor geeft – inzage te krijgen in de gegevens over de betalingen met die rekening, en om direct vanaf een betaalrekening betalingen te verrichten. Doel van deze nieuwe mogelijkheden, die voortvloeien uit een nieuwe Europese richtlijn die in de hele Europese Unie geldt, is om bij te dragen aan de innovatie en concurrentie op de betaalmarkten in Europa.

Bron: DNB

Gerelateerd nieuws:

NOS: “Banken gaan met jouw toestemming data delen, handig of riskant? ” Via deze link kunt u ook een aantal verhelderende video’s omtrent PSD2 bekijken.

Rijksoverheid: “PSD2 treedt vandaag in werking