Sinds vorig jaar publiceert De Nederlandsche Bank cijfers van individuele pensioenfondsen, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Vanaf 15 september 2016 voegt DNB hier de reële dekkingsgraad en de uitvoeringskosten per pensioenfonds aan toe.

De cijfers zijn te vinden op de statistiekpagina’s van DNB.

Door de publicatie van de cijfers, kan iedereen op een eenvoudige manier snel kennis nemen van de belangrijkste cijfers van het eigen pensioenfonds. Dit past in het streven van DNB om meer openheid te geven over de wijze waarop DNB toezicht houdt, en meer informatie over de financiële stand van zaken bij instellingen die onder toezicht staan.

Reële dekkingsgraad

De reële dekkingsgraad wordt ieder jaar gepubliceerd. In de reële dekkingsgraad wordt rekening gehouden met de verwachte stijging van de prijzen. De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad waarbij volledige prijsindexatie is toegestaan. Een reële dekkingsgraad van 100 % betekent dat een pensioenfonds de pensioenverplichtingen kan betalen en ook de pensioenen kan verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten worden ieder jaar gepubliceerd. Dit zijn de kosten die een pensioenfonds maakt voor de uitvoering, uitgesplitst in drie categorieën:

  • de administratieve uitvoeringskosten (als bedrag per deelnemer)
  • de vermogensbeheerkosten exclusief de transactiekosten (als percentage van het gemiddelde belegd vermogen)
  • de transactiekosten (als percentage van het gemiddelde belegd vermogen). De transactiekosten zijn de kosten die te maken hebben met het uitvoeren van een beleggingstransactie.

Onbewerkte cijfers

Voor alle gegevens geldt, dat het ongewijzigde gegevens zijn die pensioenfondsen zelf via rapportages hebben aangeleverd bij DNB. DNB heeft dus geen berekeningen of bewerkingen uitgevoerd op de cijfers. Voor nadere informatie over de cijfers kunt u zich wenden tot het betreffende pensioenfonds. Contactgegevens kunt u opzoeken in het register pensioenfondsen.

Bron: DNB