Vandaag heeft DNB haar rapportage over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit in reactie op de eerste aanbeveling in het rapport van de Commissie de Wit uit mei 2010.

De Tweede Kamer heeft de wens geuit voor een nieuwe vorm van informatieverstrekking door DNB over macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector. Dit sluit aan bij de eerste aanbeveling in het rapport van de Commissie de Wit uit mei 2010. Een vergelijkbaar verzoek is ook aan het CPB gedaan.

In de rapportage wordt aandacht besteed aan de risico’s voor de financiële stabiliteit en de beleidsopties om deze risico’s tegen te gaan. Zoals verzocht door de Tweede Kamer wordt ook ingegaan op de voortgang in de ontwikkeling en gebruik van macro-economische beleidsmodellen met expliciete aandacht voor de financiële sector. Naast dit rapport heeft DNB ter informatie ook het Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2012 meegestuurd.

 

Bron: DNB