Onze samenleving zou totaal in elkaar storten indien er geen energie toevoer meer zou zijn. De mensheid zou ten onder gaan aan hongernood, chaos en oorlogen. Door de beschikbaarheid van olie (zoals de 19e eeuw de eeuw van de kolen is geweest, was de 20ste eeuw de eeuw van de olie) is er een enorme stijging van voedselproductie mogelijk geweest en als gevolg daarvan is onze wereldbevolking explosief gegroeid. Een wereld die draait op fossiele brandstoffen(steenkool, gas en olie) is echter een wereld zonder toekomst. De fossiele brandstoffen raken op terwijl we er totaal afhankelijk van zijn. Behalve dat de voorraden op raken, worden ze ook nog eens sneller opgebruikt. De wereld draait momenteel nog voor 80% op fossiele brandstoffen en in Nederland zelfs meer dan 90%. Het is dus bittere noodzaak om over te schakelen op duurzame energie. Duurzame energie heeft alleen maar voordelen: het raakt niet op en vervuilt ons milieu niet.

Na de revoluties in landbouw, industrie en informatie hebben we in de 21ste eeuw te maken met de 4e revolutie: de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De 4e revolutie betekent dat op grote schaal geïnvesteerd zal moeten worden in duurzame energiebronnen en het verbinden van de elektriciteitsnetwerken. Dit staat haaks op het gevoerde beleid van de afgelopen Nederlandse kabinetten. Het energiebeleid van de Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door wispelturigheid, gebrek aan een constante visie op de benodigde ontwikkelingsrichting en weinig enthousiasme om een betrouwbare markt te ontwikkelen voor duurzame energie. Een nieuwe tak van industrie ET (Energie Technologie) biedt voor de energie problematiek uitkomst. ET is één van de snelst groeiende industrieën ter wereld en zal de katalysator van de vierde revolutie zijn.
Een revolutie die groter is en meer impact zal hebben dan de IT- Revolutie.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het mogelijk is om uiteindelijk de wereld van energie te voorzien die door wind, zon en water opgewekt wordt tegen prijzen die lager liggen dan de huidige prijzen die wij betalen voor fossiele brandstoffen. Wel zal de infrastructuur voor distributie en met name opslag van elektriciteit aanzienlijk verbeterd moeten worden.
De technologieën hiervoor zijn voorhanden en de problemen alleszins oplosbaar. Uit een wetenschappelijk onderzoek van de Stanford University in de VS blijkt dat in 2020 Californië 100 procent van zijn energie uit duurzame bronnen kan halen. Dit resultaat wordt bereikt door vier duurzame energie bronnen, geothermische, wind, zon en waterkracht, met elkaar te combineren.

Inmiddels zijn er al een aantal landen in de Europa waar duurzame energie op grote schaal, en met succes, ingezet wordt. Het beste voorbeeld zijn onze oosterburen, waar inmiddels 18 procent van de elektriciteit met wind, zon en waterkracht opgewekt wordt.
Het Kabinet Rutte krijgt een kans voor open doel. Nu geen politiek gedribbel meer, maar het spel spelen dat leidt tot het realiseren van duurzame energie in Nederland. Daardoor zal er de komende tien jaar een nieuwe economische sector ontstaan met toegevoegde waarde van zeker euro 50 mrd en minimaal 50.000 hoogwaardige banen.

Bron: creditexpo.nl