De groei van de arbeidsproductiviteit in de publieke sector is nul. Die sector neemt echter wel veertig procent van het bruto binnenlands product voor zijn rekening.

In de publieke sector zijn dus grote structurele bezuinigingen te realiseren. Waarom wordt dat dan niet gedaan?

Het antwoord kan hierop kort zijn: Digitalisering raakt de ambtelijke heilige huisjes midden in het hart. Een van de belangrijkste effecten van digitalisering is namelijk om werk- en informatieprocessen transparanter te maken. Deze uitkomst blijken de ambtenaren nu juist niet te willen omdat deze leidt tot een in hun visie ongewenste andere overheid!

Ambtenaren hechten sterk aan beleidsintimiteit wanneer politieke gevoelige dossiers behandeld worden, rapporten nog niet voor publicatie geschikt zijn of informatie vertrouwelijk is. Ook om andere redenen verzetten veel ambtenaren zich tegen digitalisering. Beleidsdocumenten worden gezien als de persoonlijke verdienste van de meestal academische beleidsmakers. Mede daarom zijn medewerkers van het departement voorzichtig in het delen van documenten en daarmee van hun kennis.

Het afschermen van kennis, ook door de eigen afdeling te markeren met piketpaaltjes, geeft de ambtenaren een gevoel van controle en autonomie. Het eigen karakter van het publieke domein, de organisatiestructuur van departementen en de aard van het werk van beleidsmedewerkers heeft stap voor stap geleid naar een “onzichtbare vierde macht”.

De politiek spreekt zich uit een voorstander te zijn van een “veranderde rolverhouding” tussen ambtenaren en burger. Ambtenaren moeten daarin effectiever, efficiënter, transparanter en klantgerichter gaan werken. De ambtenaar van de 21ste eeuw moet zich ontwikkelen tot kenniswerker en adviseur en min of meer autonoom opereren in een netwerk van politici, publieke en maatschappelijke organisaties, collega`s en burgers.

In het kader van de verschillende politiek programma`s richting komende verkiezingen is het goed dat beseft wordt dat een overheid die niet  innoveert niet kan voldoen aan de eisen voor dienstverlening die elders in de maatschappij al lang vanzelfsprekend is.

Riens Meijer turn around econoom, bestuurder en schrijver van “Kansen na de crisis” en “Ja,we moeten vernieuwen!”

Bron: www.creditexpo