Het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) beoogt door middel van registratie van betalingsachterstanden het ontstaan van problematische schulden bij consumenten te voorkomen. Het CBP spreekt geen oordeel uit over het aangegeven doel, het heeft het ontwerp aan de Wbp getoetst.
Download hier de volledige zienswijze van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) inzake het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS).