Afgelopen weekend heeft de drie miljoenste gebruiker zijn Berichtenbox geactiveerd op MijnOverheid.

Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de start van de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ in november vorig jaar. Vandaag start het tweede deel van de campagne, deze sluit aan bij de verzending van de aangiftebrief over 2015.

In deze weken ontvangt iedereen die belastingaangifte inkomstenbelasting over 2015 moet doen zijn aangiftebrief zowel via de reguliere post als in de Berichtenbox. De meeste mensen ontvangen bij de brief ook een folder met uitleg over het activeren van hun MijnOverheid-account met Berichtenbox. Hierdoor zullen ook de komende tijd steeds meer mensen hun account activeren en ervaren wat de Berichtenbox hen biedt.

Modernisering

Met de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ zet de Belastingdienst verdere stappen in het moderniseren van de interactie met burgers. In de Berichtenbox op MijnOverheid ontvang je veilig en gemakkelijk post van de overheid. Op MijnBelastingdienst en MijnToeslagen vind je actuele gegevens en kun je zaken regelen zoals aangiftes, aanvragen en melding van wijzigingen.

De Belastingdienst gaat geleidelijk aan alle post digitaal verzenden. Voordat een berichtenstroom volledig digitaal gaat, geldt in principe een periode van twee jaar waarin berichten zowel digitaal als per post worden verstuurd. De verwachting is dat het nog vijf tot zeven jaar duurt voor de blauwe envelop helemaal verdwenen is. In die periode blijft de Belastingdienst het overgangsproces van papier naar digitaal continu monitoren. Nieuwe stappen in de digitalisering worden gezet op basis van de ervaringen.

Samenwerking en ondersteuning

Om de modernisering van de interactie voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt de Belastingdienst samen met vele maatschappelijke organisaties en dienstverleners. Zo krijgt de Belastingdienst steeds beter in beeld welke groepen extra aandacht behoeven, wat daarvoor nodig is en hoe daar invulling aan gegeven wordt, samen met andere partijen.

Voor mensen die hulp nodig hebben, of mensen die juist hulp willen bieden aan een familielid, vriend of buur, heeft de Belastingdienst alle informatie bijeen gebracht op belastingdienst.nl/digitalepost.

Bron: Rijksoverheid.nl