Uit een steekproef van AFAS Software blijkt dat drie op de vijf bedrijven niet voorbereid is op de overstap naar SEPA.

De softwareleverancier noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend, omdat een slechte voorbereiding het betalingsverkeer geheel kan ontregelen. AFAS vroeg ruim honderd klanten in hoeverre zij voorbereid zijn op de komst van het nieuwe Europese betalingssysteem. Slechts 10% van hen geeft aan helemaal klaar te zijn voor de overstap begin 2014.

Hoewel ruim 80% van de respondenten aangeeft bekend te zijn met SEPA en IBAN, is slechts twee op de vijf bedrijven zich bewust van wat de overstap voor hun bedrijf gaat betekenen. Van de bedrijven die aangeven niet voorbereid te zijn, laat 40% weten zich nog volledig te moeten verdiepen in de materie en de impact van de overstap. Een derde van de organisaties geeft aan dat de voorbereidingen in volle gang zijn, maar dat ze er op dit moment nog niet klaar voor zijn. Slechts één op de tien ondervraagde bedrijven is helemaal klaar voor de overstap op 1 februari 2014.

Het nieuwe betalingssysteem SEPA (Single Euro Payments Area) moet het betalingsverkeer tussen verschillende Europese landen makkelijker maken. Hiervoor zijn nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso’s opgesteld. Zo heeft iedere bankrekening al een IBAN-nummer gekregen, dat het huidige rekeningnummer zal vervangen. Vóór 1 februari 2014 moeten alle instanties met de nieuwe standaard werken. Dit houdt voornamelijk in dat ze hun software aan moeten passen om met de nieuwe standaarden te kunnen werken.

AFAS voorziet problemen bij organisaties die niet op tijd met de voorbereidingen beginnen. “Onvoldoende voorbereiding op SEPA betekent dat veel betalingen niet eens kúnnen plaatsvinden”, zegt Mohamed Amri, Manager Productmanagement bij AFAS. “Betalingsprocessen zullen fundamenteel veranderen. Dat maakt SEPA de sluipmoordenaar voor het MKB. Als ondernemers geen actie ondernemen, komt er geen geld meer in en gaat er geen geld meer uit. Om te zorgen dat facturen ook na 1 februari 2014 betaald worden en dat bedrijven hun medewerkers en leveranciers kunnen blijven uitbetalen, is het zaak de nodige voorbereidingen te treffen.”

Bron: AFAS