Bedrijven moeten langer wachten op hun geld omdat facturen wereldwijd steeds later worden betaald. Vorig jaar steeg de gemiddelde betalingswachttijd (DSO) tot 59 dagen (+5 dagen). Bedrijven in West-Europa moeten nog langer wachten: 68 dagen (+7 dagen). En 17% van de bedrijven wereldwijd moet 90 dagen wachten.

Johan Geeroms, Directeur Risk Underwriting Benelux Allianz Trade: “Uitgestelde betalingen raken bedrijven direct in hun dagelijkse business en leiden in het ergste geval tot faillissement. Extra werkkapitaal via de banken aanvragen is niet evident. Bedrijven worden voorzichtiger en trappen op de rem, de economie hapert en ook het kredietrisico wordt groter.”

Leverancierskrediet

Het gevaar bestaat dat bedrijven hun leveranciers als bank gebruiken en hen in een wurggreep houden. Facturen later betalen leidt dan tot een sneeuwbaleffect waarbij de ene de andere te laat betaalt, of helemaal niet, in het geval van wanbetaling. Een belangrijke factuur die niet betaald is wordt voor veel kmo’s een nachtmerrie. Johan Geeroms adviseert bedrijven daarom hun openstaande facturen goed te bewaken en de betalingsvoorwaarden aan te scherpen.

Te veel voorraad

Een belangrijke oorzaak voor het uitstel van betaling is de voorraadvorming bij bedrijven. Johan Geeroms: “Corona zorgde voor een enorme verstoring van de toeleveringsketen en voor het wegvallen van de ‘just in time’-levering. Plots beschikten bedrijven niet meer over hun basisproducten. Als alternatief opteerden ze voor andere oplossingen, zoals goederen dichter bij huis inkopen of extra voorraad opbouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel 34% van de bedrijven voorraden hebben van meer dan 90 dagen omzet.” De meest opvallende sectoren hierbij zijn transportmiddelen (46%), textiel (39%), elektronica (38%) en machinebouw (36%).

Bron: Allianz Trade