In mijn vorige column heb ik geschreven over mijn beeld dat doelgericht werken op operationeel niveau niet vaak voorkomt.

In de uitgave van de creditmanager in dezelfde maand werden we getrakteerd op drie onderzoeken op het gebied van betaalgedrag. Nou dat sluit mooi aan, hebben we gelijk een cijfer waar we wat mee zouden kunnen. Immers je wilt graag weten waar je staat ten opzichte van het gemiddelde, het zogenaamde benchmarken.

Het eerste artikel heeft een subkop “DSO neemt toe” en wel naar gemiddeld 60 dagen, 5 dagen later dan vorige keer. In het volgende uitgebreide artikel met betrekking tot een onderzoek in Europa staan we in Nederland in de middenmoot met een gemiddelde van 39 dagen. In alle Europese landen steeg de gemiddelde betaaltermijn met 2 dagen.

In een ander klein artikel worden we gelukkig gemaakt met de uitkomst van een onderzoek waarin we als Nederlanders als gevolg economische recessie voorzichtiger zijn met het maken van schulden.

In dit onderzoek bleek zelfs dat het betaalgedrag is verbeterd ten opzichte van vorig jaar… Het is natuurlijk erg lastig om vanuit verschillende doelgroepen een goed beeld te krijgen maar nu constateren we wel erg grote verschillen. Ik ben ervan overtuigd dat alle onderzoeken met de beste bedoelingen worden gemaakt. Echter de zeer gevarieerde uitkomst zaait bij mij verwarring.

Wat nu te doen? Welk doel streven we na en hoe kunnen we dit beoordelen en bijstellen? Allereerst is het belangrijk dat u een consequente manier van rekenen hanteert. Vervolgens is het goed om te bekijken wat het uitgangspunt is, verkoopt u alles met een termijn van 60 dagen dan wordt het lastig om op het gemiddelde uit te komen.

Het vergelijken van uw eigen maandcijfers lijkt dan toch het beste benchmark te zijn. Afhankelijk van de trend kunt u zich vast vinden in één van de onderzoeken! Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een onderzoek waarin duidelijk is wat de doelgroep is.

Gaat het om B2B of B2C? Betreft het dienstverlening of groothandel en welke branches kunnen we onderscheiden? Immers, zeker in tijden van recessie (ik kan het woord bijna niet meer horen), gaat het in de ene branche slechter dan in de andere.

Beste credit manager, laat u dus niet overhalen te moeten presteren gericht op een niet gedifferentieerd onderzoek, uw eigen rapportage en trends zijn de belangrijkste

Bron: De Credit Manager