Vrijdagavond is het Kabinet-Rutte IV gevallen over het migratievraagstuk. Dat is niet goed voor Nederland en ook niet voor de e-commercesector. Het gevolg van de val van dit kabinet is niet alleen dat er geen beslissingen worden genomen over grote en urgente opgaven, maar ook dat beleid dat al is gemaakt stilvalt. We hebben eigenlijk geen tijd voor campagnes, verkiezingen en lange formaties.

“Er wordt veel gevraagd van ondernemers vandaag de dag, en de komende jaren komt er een ongelooflijk pakket aan wetten en regels op ons af. Een enorme toename van de regeldruk dat ondernemers van ondernemen afhoudt. Ook de transitie naar duurzamere businessmodellen vraagt om stevig stimuleringsbeleid. Waarbij we ondernemers helpen duurzaam te groeien in plaats van enkel te verplichten”, aldus Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bouwen met onze partners en leden aan een duurzame toekomstvisie voor de sector. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: duurzame businessmodellen, veilig online shoppen en een eerlijke arbeidsmarkt. We hebben ruimte nodig om te innoveren en dit moet de overheid stimuleren. De sector neemt al veel initiatief, maar daarbij blijft hulp van de toekomstige regering noodzakelijk. We werken aan een oproep namens de e-commercesector gericht op de verkiezingen van november.

Samen met de sector naar duurzaam ondernemen

De klimaatdoelstellingen blijven staan: in 2030 minstens 55% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 1990, en CO2-neutraal zijn in 2050. Thuiswinkel.org pleit ervoor dat Nederland, samen met het bedrijfsleven, hard inzet op verduurzaming om de doelstellingen te bereiken. We zetten bij de komende verkiezingen vol in op een ambitieus en haalbaar duurzaamheid stimuleringsbeleid: minder regeldruk en focus op innovatie om zo de meeste impact te maken.

Ondertussen bouwt Thuiswinkel.org al hard aan het ontwikkelen van nieuwe standaarden rondom onderwerpen als verpakken en de last-mile. Bedrijven moeten zelf aan het werk door strategieën te implementeren voor duurzamer ondernemen. Thuiswinkel.org vindt dat een nieuwe regering een faciliterende rol dient te spelen. Met name het mkb, waar verduurzaming de meeste uitdaging biedt, kan een helpende hand van de overheid gebruiken. In lijn met onze missie Shop Responsible, pleiten we voor ambitieuze, maar haalbare doelstellingen, op het gebied van duurzaamheid.

De ambitie om te komen tot een circulaire en maatschappelijk verantwoorde economie onderschrijft Thuiswinkel.org. Daarom adviseren we initiatieven op het gebied van onder meer verpakkingen en reparatie door te zetten, met voldoende bewegingsruimte voor bedrijven om in te zetten op een transitie naar circulaire businessmodellen. Daarbij past een goede inpassing in de ruimtelijke inrichting van distributiecentra als plek waar circulariteit, distributie en werkgelegenheid samenkomen. Geen circulaire economie, zonder een verantwoorde arbeidsmarkt.

Wat de val van Rutte-IV betekent voor de nieuwe Europese duurzaamheidswetsvoorstellen, blijft even afwachten. De meeste voorstellen zijn op dit moment namelijk nog in onderhandeling bij de Europese Unie. Denk aan: Right to RepairEcodesign for Sustainable Products RegulationPackaging and Packaging Waste RegulationEmpowering the Consumer in the Green Transition, Substantiating Green Claims en de CSDDD. Het kabinet heeft haar positie op deze voorstellen inmiddels geschreven en ingebracht. De uitwerking op Nederlands niveau van deze voorstellen volgt op een later moment, waarschijnlijk na de verwachte nieuwe verkiezingen in november.

Publiek-private samenwerking om veilig online shoppen te waarborgen

Het demissionair Kabinet heeft de afgelopen jaren aandacht gehad voor de cyberweerbaarheid van Nederland en haar bedrijfsleven. Toch zien we elk jaar meer cyberaanvallen, meer fraudegevallen en meer account take-overs. We blijven in gesprek gaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid om ervoor te zorgen dat er aandacht blijft voor publiek-private samenwerking om zo Nederland veilig te houden.

Daarnaast intensiveren we het contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het consumentenrecht en de rol van grote platforms in de digitale economie. De ontwikkeling en uitvoering van de Nederlandse consumentenagenda van het ministerie van EZK staat ook hoog op onze agenda. Wij staan achter het voorstel van minister Adriaansens en wij dringen erop aan dat zij deze positie blijft vertolken op Europees niveau.

Tot slot heeft de demissionair Minister voor Rechtsbescherming een aanpak versterking toegang tot het recht gepresenteerd. Hierin zegt hij toe meer te willen investeren om laagdrempelige geschillenbeslechting mogelijk te maken. Toch neemt deze investering af na 2024. Wij onderschrijven het belang van de laagdrempelige toegang tot het recht en zetten ons actief in om de investeringen onverminderd door te zetten.

Bron: Thuiswinkel.org