Dat het mkb meer moeite heeft om financiering te krijgen dan het grootbedrijf, is algemeen bekend. Mkb’ers raken vaak verdwaald in allerlei regelingen, financiers en obstakels. Maar wat je veel minder vaak hoort, is dat dit voor duurzame ondernemers nog veel lastiger is. En als we de Parijsakkoorden willen halen, en onze economie in 2050 volledig circulair moet zijn, heeft de financiering van juist die innovatieve mkb’ers een cruciale rol.

Waarom is het voor duurzame ondernemers nou zo lastig om aan financiering te komen? Vaak passen ze niet binnen de financieringscriteria. Zo heeft meer dan de helft van de circulaire kleine bedrijven moeite om een lening te krijgen, terwijl dat bij reguliere bedrijven maar 15 procent is.

Financiers richten zich namelijk op korte termijn-terugverdienvermogen, terwijl voor duurzame ondernemers langere aanlooptijden gelden. Die werken bijvoorbeeld met bedrijfsmodellen op basis van ruilen, delen of leasen in plaats van verkopen, waardoor de terugverdientijd langer is. Banken geven hun een hoger risicoprofiel en dus vallen deze bedrijven buiten de boot.

Het goede nieuws is dat onlangs de BMKB-Groen regeling is gekomen waarmee verduurzaming voor kleinere ondernemers makkelijker wordt gemaakt. Heel goed natuurlijk, maar de regeling geldt alleen voor energie-investeringen en de energietransitie. Terwijl de grondstoffentekorten en de uitstoot die gepaard gaat met ons enorme grondstoffengebruik, juist ook laten zien hoe belangrijk ook andere takken van verduurzaming, zoals de circulaire transitie, zijn.

Willen we onze klimaatambities en circulaire doelen halen, dan is financiële stimulering van duurzame ondernemers onmisbaar. Hier ligt een rol voor de overheid én de financiële sector. De overheid kan risico’s voor financiële instellingen afdekken door bijvoorbeeld garant te staan.

Bovendien moet het duurzaam investeren stimuleren door subsidies en kortingen voor fossiele investeringen af te schaffen en duurzame investeringen te belonen. Tegelijkertijd moet de financiële sector zijn verantwoordelijkheid nemen en proactief stoppen met investeren in fossiel – dan kan dat geld weer gebruikt worden om duurzame ondernemers te ondersteunen.

Maria van der Heijden, MVO Nederland

Bron: MVO Nederland