Ondanks de uitdagende economische omstandigheden waar Nederlandse bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben, heeft maar liefst 59 procent versneld inspanningen gedaan om duurzamer te worden. Hiermee is het Nederlandse bedrijfsleven de koploper in Europa. Dit blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van credit managementorganisatie Intrum.

Bedrijven hebben duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst staan, omdat het tevens bijdraagt aan het behoud van klanten. Bedrijven zien dat het belangrijk is om geloofwaardig te zijn en te blijven richting de klant. Maar liefst drie op de vijf bedrijven is namelijk bang dat ze snel klanten verliezen wanneer ze niet serieus bezig zijn met milieukwesties. Daarnaast geeft een derde (35%) aan te worden aangesproken door klanten op hun milieustrategie en weigeren deze klanten producten of diensten af te nemen als ze denken dat de organisatie schadelijk is voor de planeet.

Positieve impact van stijgende energieprijzen

Ondanks dat de economische omstandigheden ervoor zorgen dat bedrijven momenteel weinig tot niet investeren, is duurzaamheid iets waar bedrijven wél in willen investeren. Zo hebben de stijgende energieprijzen voor bedrijven in Nederland zelfs een positieve uitwerking voor dit thema. Ruim de helft (58%) zegt namelijk het afgelopen jaar aanzienlijk minder energie verbruikt te hebben om de kosten te beheersen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde (54%). Daarnaast is 45 procent van de bedrijven zich veel bewuster geworden van de sociale impact die de organisatie maakt en van de noodzaak om ervoor te zorgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt gewerkt.

Duurzaamheid in de praktijk: van bewustzijn tot maatregelen

Het Nederlandse bedrijfsleven is zich bewust van welke stappen zij op het gebied van duurzaamheid kunnen zetten. Er wordt ook gekeken naar de huidige processen binnen organisaties om bij te dragen aan het milieu. Zo wil maar liefst 57 procent dat de betalingstermijn een vast onderdeel wordt van de duurzaamheidsrapportering van bedrijven. Inmiddels zet ook ruim de helft van de bedrijven (58%) de ideeën om in actie. Zo zorgen ze er in ieder geval voor dat het energieverbruik laag blijft om de impact op het milieu te beperken.

Guy Colpaert, Managing Director bij Intrum Benelux: “Ondanks dat bedrijven op dit moment genoodzaakt zijn om meer in te zetten op kostenbesparing dan op het maken van strategische groeiplannen, nemen ze duurzaamheid en hiermee de impact op de planeet zeer serieus. Dat moet ook wel, want klanten worden steeds kritischer en willen in de meeste gevallen alleen zaken doen met bedrijven die zich inzetten voor de planeet. Daarnaast realiseren bedrijven zich steeds vaker dat ook betalingstermijnen een impact hebben op duurzaamheid. Een lange betalingstermijn kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheid van een bedrijf en zijn toeleveringsketen. Vooral kleine leveranciers kunnen hier hinder van ondervinden en onder druk komen te staan, zeker als ze afhankelijk zijn van tijdige betalingen om hun eigen kosten te dekken. Dit kan uiteindelijk leiden tot financiële problemen bij deze leveranciers, wat de duurzaamheid van de hele toeleveringsketen kan aantasten. Een goed ingericht debiteurenbeheer is hierin essentieel. Zo kan er tijdig worden gehandeld en worden betalingstermijnen niet overschreden.”

Bron: Intrum