De wereldwijde energietransitie verandert de wereldeconomie en de risico-omgeving. De grondstoffen die nodig zijn voor economische ontwikkeling veranderen en dat geldt ook voor de plaatsen waar deze grondstoffen vandaan komen.

Bedrijven en overheden in Noord-Amerika en Europa zijn op zoek naar diversificatie en versterking van hun toeleveringsketens voor deze kritieke mineralen.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) spelen hierin een belangrijke rol.

De LAC-regio heeft een aanzienlijk aandeel in de mondiale reserves van kritische mineralen, en daarmee het potentieel om bij te dragen aan de wereldwijde energietransitie. Maar de sleutel tot het ontsluiten van dit potentieel is het waarborgen van duurzaamheid.

De LAC-regio kampt met belangrijke structurele zwakheden, zoals een uitdagend ondernemingsklimaat, grote sociaaleconomische ongelijkheid en beperkte integratie in wereldwijde toeleveringsketens. Deze belemmeren het groeipotentieel van de regio en de aantrekkelijkheid voor investeringen. De wereldwijde behoefte aan een mijnbouwhausse om de klimaatdoelstellingen te halen zou een keerpunt kunnen zijn voor de LAC-regio om dichtbij huis meer waarde te genereren en zo het groeipotentieel op te krikken.

In dit rapport duiken de economen van Atradius dieper in de wereld van kritieke mineralen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de uitdagingen en wat er gedaan moet worden om kansen te creëren. De belangrijkste punten zijn:

  • De minerale hulpbronnen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn cruciaal voor de wereldwijde energietransitie. De ontwikkeling van de mijnbouw- en verwerkingssector in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kan ook bijdragen aan de diversificatie van strategische toeleveringsketens voor de VS en Europa en de binnenlandse economische ontwikkeling in de regio stimuleren.
  • Deze hulpbronnen kunnen echter alleen effectief worden geëxploiteerd als dit op een sociaal en ecologisch duurzame manier gebeurt. Wereldwijd hebben mijnbouwactiviteiten aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu en de maatschappij, vooral voor inheemse gemeenschappen. Dat is vooral het geval in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hun ESG-prestaties op het gebied van mijnbouw van cruciale mineralen zijn het slechtst in vergelijking met andere regio’s.
  • Toezichthouders uit de mijnindustrie en lokale en nationale overheden moeten bij de winning betrokken worden om naleving van ESG-normen te garanderen. Autoriteiten moeten deze normen afdwingen in de hele waardeketen van kritieke mineralen, ook voor Chinese bedrijven die zich niet aan internationale ESG-normen houden. Dit zou de duurzaamheid van de mijnbouwsector ten goede komen en het westerse concurrentievermogen in de regio bevorderen.
  • Het belangrijkste is dat lokale bevolkingsgroepen, vooral inheemse volken, vanaf het begin worden betrokken. Om vertrouwen op te bouwen en een ‘social licence to operate’ te krijgen, moeten overheden niet alleen zorgen voor naleving van ESG-normen, maar moeten ze vooral de lokale gemeenschappen betrekken. Dit kan door een dialoog op te zetten tussen belanghebbenden, investeerders en gemeenschappen.

Bron: Credit Expo

Download hier het rapport