Michaël Brouwer, gerechtsdeurwaarder en CEO van Syncasso is één van de sprekers op het congres “Schulddienstverlening in de steigers” dat op 8 juli in Slot Zeist plaatsvindt.

Waarom is dit onderwerp zo belangrijk?

Schuldsanering is in Nederland een thema dat al een aantal jaar veel aandacht krijgt en waar genoeg initiatieven voor worden genomen. Maar schulden werden vooral in het hokje administratie gestopt, terwijl schulden een veel grotere uitwerking hebben dan alleen financiële problemen. Mensen met schulden ervaren een grote sociale impact en komen vaak terecht in een traject met gezondheidsklachten, absentie op werk, concentratieproblemen en negatieve effecten op hun omgeving. Hierdoor creëer je sociale problematiek en dat in een land waarin welzijn en inclusie belangrijke speerpunten zijn. Schulden zijn meer dan onbetaalde rekeningen. Het dilemma van een rechtvaardig uitgangspunt – het betalen van rekeningen – dat uitgroeit tot een sociaal probleem willen wij graag bespreekbaar maken.

Wordt er gekeken naar oplossingen?

Het is duidelijk dat er veel negatief beïnvloed worden door schulden. Naar mijn mening dragen wij als domein – hiermee bedoel ik alle ketenpartners – hier verantwoording voor. Wij kunnen de ellende voorkomen. Dat is ook de reden waarom wij dit onderwerp met dit congres agenderen. We willen naar een nieuw systeem waarin we oog hebben voor de gevolgen voor het welzijn van de betrokkenen. We hebben een bak aan gespecialiseerde professionals in de gehele keten, maar de echte samenwerking met elkaar moeten we nog weten te vinden. Wanneer wij het werk beter verdelen en dat van elkaar respecteren denk ik dat wij grote stappen kunnen maken. De ene partner moet soms een stapje terug doen en vertrouwen hebben dat de ander zijn rol goed vervult.

Wat is een belangrijk kenmerk van een juiste oplossing?

Het is belangrijk om het schuldenprobleem duurzaam op te lossen. Een persoon die net uit de schulden komt, moet weer in een ritme komen. Als iemand weer in een ritme komt, dan doet hij of zij sociaal ook weer mee. Als dit niet lukt, kom je in een negatieve spiraal en dan gaan de dominosteentjes vallen. We hebben in de keten ook te maken met financiële prikkels die tegenover elkaar staan. De incassopartij krijgt een beloning/betaling op provisiebasis. Dat is natuurlijk heel tegenstrijdig en zorgt voor het volgende dilemma: gaan we belonen op basis van preventie of op het curatieve werk dat we uitvoeren?

Wat is er veranderd in de schuldenproblematiek?

Armoede is niet meer wat wij gewend zijn. De vaste lasten zijn tegenwoordig zo hoog, dat de reden ‘eigen schuld’ achterhaald is. Bepaalde levensgebeurtenissen kunnen het hele financiële plaatje overhoop gooien. In dat geval is het belangrijk om sneller voor een schone lei te zorgen en er een streep onder te zetten, zodat de desbetreffende persoon ook verder kan. Daarnaast moeten we er snel bij zijn om te voorkomen dat het escaleert en we het duurzaam oplossen. We moeten kijken naar de achterliggende oorzaak: waarom kan iemand zijn rekening niet betalen? En wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dit weer in het juiste ritme gaat lopen? Als we als keten elkaar helpen, vertrouwen, elkaar gunnen en goede afspraken maken, denk ik dat we grote slagen kunnen maken.

Wat hopen jullie met het congres te bereiken?

Uiteindelijk gaat het om het welzijn van ons allemaal. Er is voldoende capaciteit om mensen te helpen, nu moeten we het alleen nog op de juiste manier inrichten en organiseren om dat voor elkaar te krijgen. Dat gebeurt nog niet. In het congres willen we de grenzen opzoeken en inspireren. Wat zijn nu de concrete stappen om dit duurzaam te veranderen?

Kijk voor meer informatie over het congres “Schulddienstverlening in de steigers” op www.kerckebosch.nl 

Bron: Creditexpo.nl