Betaalinstellingen moeten vanaf 2019 in beginsel halfjaarlijks rapporteren over fraude bij diverse betaalinstrumenten en -diensten.

Onlangs heeft EBA de Guidelines on fraud reporting (PDF, 141 pagina’s, Engelstalig) gepubliceerd. De Guidelines treden in werking op 1 januari 2019, mits de PSD2-wetgeving dan in Nederland is ingevoerd.

Rapportage vanaf derde kwartaal 2019

Een en ander betekent dat instellingen vanaf het derde kwartaal 2019 in beginsel voor het eerst moeten rapporteren over de eerste helft van 2019. Daarvoor moeten zij hun registratiesystemen tijdig aanpassen. Zodra duidelijk is wanneer de rapportagevereisten op grond van deze Guidelines van kracht worden, zal DNB de betrokken instellingen hierover zo snel mogelijk informeren.

Bron: DNB