De European Banking Authority (EBA) heeft 2 november jongstleden de uitkomsten gepubliceerd van de stresstest 2018 voor Europese banken.

Vier Nederlandse banken waren onderdeel van de test van de EBA, die werd uitgevoerd met de in het gemeenschappelijk Europese bankentoezicht (SSM, Single Supervisory Mechanism) samenwerkende toezichthouders, de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze banken zijn ABN Amro, BNG Bank, ING en Rabobank.

 

Twee andere Nederlandse banken ondergingen de zelfde test als onderdeel van het reguliere toezicht door het SSM. Het gaat hier om De Volksbank en NWB Bank. De uitkomsten van die test worden niet door EBA of ECB gepubliceerd.

 

De uitkomsten van de stresstests worden meegenomen in de beoordeling van de kapitaalspositie, de zogenoemde SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), die het SSM ieder jaar uitvoert voor de afzonderlijke banken.

 

Bron: DNB