De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, goedkeuring verleend voor een Belgische maatregel die is bedoeld om de negatieve effecten van de huidige financiële crisis voor exportbedrijven te beperken.
Volgens de Commissie is de regeling in overeenstemming met het tijdelijke steunkader ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (zie IP/08/1993 ). Met name pakt de maatregel het probleem aan dat op de particuliere markt momenteel geen dekking beschikbaar is voor kortlopende exportkredietverzekeringen. De goedkeuring van de Commissie loopt tot en met 31 december 2010.

Eurocommissaris voor Mededinging Neelie Kroes: "De Belgische regeling voor kortlopende exportkredietverzekeringen biedt het juiste evenwicht tussen steun voor exporteurs in sectoren waar de markt tijdelijk niet behoorlijk functioneert, en het beperken van concurrentieverstoringen. Een goede exportkredietverzekering is van essentieel belang om de basis te leggen voor een krachtig economisch herstel."

De aangemelde maatregel draagt de naam Belgacap. De Belgische overheid wil hiermee kortlopende exportkredietverzekeringen bieden aan ondernemingen met vestiging in België, omdat dergelijke dekking momenteel niet op de particuliere markt beschikbaar is.

De Commissie kwam tot de bevinding dat de regeling in overeenstemming is met het tijdelijke steunkader ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (zie IP/08/1993 ). Met name voldoet de regeling aan de volgende criteria:

  • door de financiële crisis is de vereiste dekking niet meer beschikbaar op de particuliere verzekeringsmarkt. De nodige bewijzen zijn geleverd dat deze verzekeringsdekking niet meer op de particuliere verzekeringsmarkt beschikbaar is, in lijn met het tijdelijke steunkader en de mededeling van de Commissie over kortlopende exportkredietverzekering;
  • de premies die deze overheidsregeling berekent, zijn afgestemd op die van de particuliere markt, zoals in de mededeling over kortlopende exportkredietverzekering is bepaald. De hoogte van de premies is zodanig dat exportbedrijven een prikkel krijgen om opnieuw een beroep te doen op particuliere verzekeraars zodra weer voldoende dekking op de particuliere markt beschikbaar komt.

In de regeling zijn bovendien garanties ingebouwd om te voorkomen dat financieel onverantwoorde transacties en tegenpartijen die ook onder normale marktomstandigheden geen verzekeringsdekking zouden krijgen, ten onrechte op deze regeling aanspraak zouden maken.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar onder zaaknummer N 532/2009 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie . Een overzicht van de recentste staatssteunbeschikkingen en ‑besluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Bron: Europa.eu