Waar staan Amsterdam en Rotterdam in vergelijking tot elkaar, in economisch opzicht?

In dit achtergrondartikel worden de economieën vergeleken van de regio’s waartoe Amsterdam en Rotterdam behoren: Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond. Aan de orde komen onder meer het bruto regionaal product per inwoner, de recente economische groei en de bedrijfstakstructuur. Ook de inkomens, de huizenprijzen en de werkloosheid worden vergeleken.

Bron: CBS