Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april negatiever dan in maart, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van april presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten minder pessimistisch, producenten minder positief

Consumenten waren in april opnieuw minder somber, maar het vertrouwen is nog laag. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in april minder positief, maar lag boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in februari 5,8 procent groter dan in februari 2022. Er zijn vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen uitgevoerd.

In februari 2023 hebben huishoudens 2,6 procent meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd, dan in februari 2022. Ze hebben vooral meer diensten gekocht.

In februari 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,2 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, personenauto’s, machines en overig wegvervoer, zoals bestelauto’s en vrachtwagens.

Productie industrie lager in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2,0 procent lager dan in februari 2022. In januari bedroeg de krimp 2,3 procent.

Minder faillissementen in maart

In maart zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 69 minder bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in februari. Dat is een daling van 25 procent. Het aantal faillissementen bleef laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Prijzen koopwoningen lager in maart

In maart waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in maart 2022. Een maand eerder was de daling 0,8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Meer gewerkte uren, ongeveer evenveel werklozen en minder vacatures
In maart waren 357 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 2 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage was, net als in februari, 3,5.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2022 in totaal bijna 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,1 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind december stonden er 442 duizend vacatures open, 7 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Dit is de tweede achtereenvolgende daling na een periode van acht kwartalen waarin het aantal vacatures bleef toenemen.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het vierde kwartaal 2022 met 1,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp neemt met 0,6 procent toe in vierde kwartaal 2022

Volgens de tweede berekening van het CBS steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De groei in het vierde kwartaal werd breed gedragen, waarbij de consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie de grootste bijdrage leverden.

Bron: CBS