Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half april staan alle indicatoren in het groene kwadrant. Dat betekent dat alle indicatoren verbeteren en beter presteren dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in maart 2017 toegenomen tot het hoogste niveau in bijna 10 jaar. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde.

Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in 9 jaar. Ondernemers in de industrie waren in maart vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Investeringen, consumptie huishoudens en export groeien

Het volume van de goederenexport was in februari bijna 8 procent groter dan in februari 2016. Dat is de grootste stijging na februari 2011. In februari 2017 groeide vooral de export van machines en apparaten, chemische producten en transportmiddelen. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder.

In januari 2017 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa ruim 6 procent groter dan in januari 2016. De investeringen in personenauto’s waren in januari hoger dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat deze in januari 2016 erg laag waren.

In januari 2017 is ook meer geïnvesteerd in machines, vrachtauto’s en bestelwagens dan een jaar eerder. De investeringen in woningen groeiden ook, maar minder sterk dan in de voorgaande zes maanden. In infrastructuur werd daarentegen minder geïnvesteerd dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in januari bijna 3 procent meer besteed dan in januari 2016. De groei is van dezelfde orde als in de drie voorgaande maanden. Consumenten gaven vooral meer uit aan artikelen voor woninginrichting. Ook werd er, net als in december, aanzienlijk meer gas verbruikt.

Industrie produceert ook meer in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5 procent hoger dan in februari 2016. De stijging is groter dan in januari. Al zeventien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

Iets meer faillissementen in maart

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets gestegen. In maart 2017 zijn er 11 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari 2017. De meeste faillissementen in maart zijn uitgesproken in de handel.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2016 met 62 duizend toegenomen. Dat is de grootste toename in 9 jaar tijd. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal ruim 300 duizend banen bijgekomen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 139 duizend hoger. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 8 duizend.

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in februari uit op 473 duizend. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen.

Omzet en uren uitzendbranche nemen opnieuw toe

In het vierde kwartaal van 2016 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dat is de grootste stijging in 2016. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe. Zowel de uren in de kortlopende als in de langlopende contracten namen toe.

Bbp groeit met 0,6 procent in vierde kwartaal 2016

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van gezinnen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 was de omvang van het bbp 2,5 procent groter.

Dinsdag 16 mei 2017 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het eerste kwartaal van 2017.

Bron: CBS