Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november negatiever dan in oktober, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van november presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten- en producentenvertrouwen minder negatief

Consumenten waren in november minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag echter nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in november ook minder negatief dan in oktober. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens, investeringen en export krimpen

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in september 4,8 kleiner dan in september 2022. Er zijn vooral minder chemische producten, voedings-en genotmiddelen, elektronische machines en optische apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder.

In september 2023 hebben huishoudens 1,9 procent, voor koopdagen en prijsveranderingen gecorrigeerd, minder goederen en diensten gekocht dan in september 2022. Ze kochten zowel minder goederen als minder diensten.

In september 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,6 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in vliegtuigen en woningen. In personenauto’s is echter meer geïnvesteerd.

Productie industrie ruim 10 procent lager in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 10,3 procent lager dan in september 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van augustus daalde de productie met 0,9 procent.

Een fractie minder faillissementen in oktober

In oktober zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 4 minder bedrijven failliet verklaard dan in september. Dat is een daling van 1 procent. De trend van het aantal faillissementen is echter ruim een jaar stijgend.

Prijzen koopwoningen ruim 2 procent lager in oktober

In oktober 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in oktober 2022. De prijsdaling vlakte daarmee opnieuw af. Ten opzichte van september 2023 stegen de prijzen in oktober met 0,7 procent.

Minder vacatures, minder werklozen, evenveel gewerkte uren

Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2023 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, evenveel als een kwartaal eerder.

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal waren er minder vacatures dan in het kwartaal ervoor. Eind september stonden er 416 duizend vacatures open, 12 duizend minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361 duizend.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling daalde in het tweede kwartaal 2023 met 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp daalde met 0,2 procent in derde kwartaal 2023

Volgens de eerste berekening van het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2023 met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal met krimp. In het eerste en tweede kwartaal daalde het bbp met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. De krimp in het derde kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van de investeringen in vaste activa en aan een daling van de voorraadmutatie.

Bron: CBS