Nederlandse bedrijven dreven in het eerste kwartaal van 2024 minder intensief handel vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit een recente analyse van Altares Dun & Bradstreet. De handelsintensiteit daalde met 0,7 tot een niveau van 82,2 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Na zes opeenvolgende kwartalen van stijging zijn de faillissementen teruggekeerd naar het niveau van vóór de coronapandemie. Dit brengt het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar op 1.007.

Daling voor horeca en delfstoffen

De daling van de handelsintensiteit had gevolgen voor verschillende sectoren, waarbij met name restaurants en cafés (-10,0), de winning van delfstoffen (-5,6) en hotels (-4,2) significante dalingen in handelsactiviteit noteerden. Desondanks waren er ook sectoren die een toename in handelsactiviteit zagen, zoals de financiële dienstverlening (+2,8), overheid (+1,3) en bouwnijverheid (+1,3). Het algemene betaalgedrag van Nederlandse bedrijven bleef stabiel, waarbij dit kwartaal een iets snellere betaling liet zien dan het voorgaande kwartaal.

Faillissementen raken Handel, Bouw en Dienstensectoren

In het eerste kwartaal van 2024 nam het aantal faillissementen toe tot 1.007, een stijging van 12,6% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Vergeleken met het voorgaande jaar vertoonde het aantal faillissementen zelfs een sprong van 38,6%. De handel (198), bouwnijverheid (147) en specialistische zakelijke diensten (117) werden het meest getroffen. Relatief gezien vielen de meeste faillissementen in de sectoren vervoer en opslag (0,18%), horeca (0,17%) en industrie (0,13%).

Uitblijvende investeringen wijst op zwak economisch klimaat

“In de afgelopen zes kwartalen hebben we een geleidelijke stijging gezien in het aantal faillissementen in Nederland. Hoewel deze ontwikkeling zichtbaar is, is er momenteel geen sprake van een explosieve toename. Het laatste kwartaal vertoont een niveau dat vergelijkbaar is met de periode vóór de coronapandemie, waardoor er momenteel nog geen reden tot zorg is op dat vlak”, aldus Barry de Goeij, senior data scientist bij Altares Dun & Bradstreet.

“Ondanks deze observatie blijven verschillende economische indicatoren wijzen op een zwak economisch klimaat, zoals de investeringen die al maanden achterblijven. Daarnaast valt op dat de groei in de Verenigde Staten in het afgelopen kwartaal minder krachtig is verlopen dan aanvankelijk verwacht. Deze vertraging wordt deels toegeschreven aan zwakkere consumentenbestedingen en een afname in de export. Deze ontwikkeling zou mogelijkerwijs repercussies kunnen hebben voor de Nederlandse economie, met name op het gebied van export. Daarom volgen we de ontwikkelingen nauwlettend”, sluit De Goeij af.

Bron: Altares Dun & Bradstreet