Op woensdag 13 juni 2012 organiseerde de Hogeschool Utrecht samen met de gemeente Rotterdam een succesvolle bijeenkomst over serious gaming en schuldpreventie. (zie

De middag was volgens de zaal ‘inspirerend’, ‘geweldig’ en ‘hoopvol’. Het doel; verkennen of en hoe Rotterdam en de Hogeschool Utrecht een rol gaan spelen bij het inzetten van serious games in de schuldpreventie, is bereikt. Alle betrokken partijen zijn enthousiast en zien het nut van samenwerken in. Over één ding waren alle aanwezigen het sowieso eens: ‘De middag klopte. We moeten dit niet laten doodbloeden!’

De bijeenkomst was een follow up van de twitterbrainstorm van Marco Florijn (wethouder werk, inkomen & zorg Rotterdam) en Nadja Jungmann (lector rechten, schulden en incasso. Steeds meer jongeren raken in de financiële problemen. Niet alleen door de steeds grotere mate van financiële verleidingen in onze maatschappij maar ook doordat financiële vaardigheden onvoldoende meegroeien met deze financiële verleidingen.
Het inzetten van serious gaming (games met een educatief doel) bied een mogelijke oplossing op het vraagstuk of we jongeren op een andere en leukere manier deze financiële vaardigheden kunnen aanleren. Jungmann heeft hiertoe binnen haar lectoraat tijd en ruimte vrij gemaakt. Julia den Hartogh is aangesteld als projectleider en Jacomijn Kuiper als onderzoeker. Kuiper verblijft momenteel in de VS en bekijkt de vele voorbeelden die daar al aanwezig zijn op hun bruikbaarheid en effectiviteit voor Nederland.

Behalve het bespreken van de noodzakelijkheid om jongeren meer financiële vaardigheden aan te leren, is ook de goede inzetbaarheid van serious gaming en de vele voorbeelden uit de VS aan bod gekomen. Ook hebben studenten van Communicatie en Media Design hun concept van Euroville, een serious game over beleggen, die recent de Beursplein5 Award had gewonnen, gepresenteerd. Dit ter inspiratie aan de aanwezigen om te laten zien dat ook studenten bij dit initiatief een grote rol kunnen spelen.

In de middag leverden de brainstormsessie onder leiding van Mijntje Zaat, verschillende inzichten en ideeën op. Aan het eind lieten velen hun naam en emailadres achter om actief deel te nemen en een bijdrage te leveren in het vervolgtraject.

Dit traject wordt nu op een bijzondere manier voortgezet. De Hogeschool Utrecht en Gemeente Rotterdam werken op dit moment een plan uit om jongeren, die extra risico lopen op financiële problemen en niet participeren in de maatschappij, te begeleiden en op te leiden tot een groep serious gaming specialisten. Zij zullen andere jongeren gaan uitvragen welke elementen aanwezig dienen te zijn in een serious game over budgetteren, financiële verleiding en bewustwording. Dit doen zij in samenwerking met geselecteerde studenten van diverse hogescholen in een multidisciplinair team. De studenten zullen begeleid worden door professionals uit de wereld van serious gaming en financiële preventie. De deelnemers van de bijeenkomst op 13 juni, zowel uit de hulpverlening als uit de zakelijke branche, hebben reeds toegezegd in de uitvoering een helpende hand te bieden.

Kennis en kunde; praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar in verbinding brengen zodat noodzakelijke maatschappelijke initiatieven door de maatschappij voor de maatschappij kunnen worden ontwikkeld. Sociale verantwoordelijkheid nemen.

 

Bron: www.creditexpo.nl