Na een zeer sterke daling in mei zien we in juni een CMI die een licht herstel weergeeft (van 48,3 naar 50,9 punten). Voorzichtig herstel of slechts een kleine opleving?

De omzet heeft zich vlak voor de zomer hersteld en tevens zijn de indicatoren die het invorderingsresultaat weergeven verbeterd. Deze positieve indicatoren zijn dusdanig sterk dat de CMI in totaliteit een licht positief beeld geeft. De onderliggende negatieve indicatoren geven echter weinig reden voor positivisme. Wederom zijn de afschrijvingen op debiteuren en het aantal problematische schulden toegenomen.  Dat zet de liquiditeit van het Nederlandse bedrijfsleven onder druk. De verwachting is dat deze trend de komende maanden doorzet en dat daarnaast omzetcijfers tegenvallen. Als dit daadwerkelijk het geval is, dan duikt de CM spoedig weer in de rode cijfers.

Nog steeds zijn het vooral de indices van de ongunstige factoren die erg negatief gestemd zijn. Deze index was vorige maand al laag, maar is in juni verder gezakt van 46,9 naar 46,6. In de maand juni wordt de CMI wel weer positief beïnvloed door de gunstige factoren. De omzet (van 42.6 naar 56.1), het geïncasseerde bedrag (van 51,9 naar 59,6) en de uitstaande kredietlimiet (van 48,1 naar 55,2) stijgen allemaal. Dit maakt dat de index voor gunstige factoren is gestegen van 50,5 naar 57,3 en hiermee dus de uitkomst voor de maand juni ondanks een verslechtering in de ongunstige factoren toch aan de positieve kant van de schaal terecht is gekomen. Deze maand valt op dat alle ongunstige factoren, behoudens het aantal klachten, onder de 50 scoren. Het vervallen saldo is als gevolg van een hoger incassoresultaat afgenomen maar zit nog steeds op 49,0. Met wederom een toename in de afschrijvingen en een toename in het aantal gevallen van SHV, WSNP en faillissementen moet de credit manager op blijven letten.

De gecombineerde Nederlandse index voor mei 2012 komt uit op 50,9 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), met deze uitkomst zien we een licht herstel, echter de negatieve trend die in de afgelopen maanden bij de ongunstige factoren al was ingezet blijft zichtbaar en zet door. De zomer is een periode waarin betalingen langer op zich laten wachten en investeringsbeslissingen niet worden genomen waardoor nieuwe omzet achterblijft. Uitgaande van deze herkenbare ontwikkelingen mogen we verwachten dat de CMI deze zomer nog geen definitief herstel zal weergeven.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de achttiende keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze Credit Managers’ Index inclusief tabellen is op te vragen via: www.cm-benchmark.nl . U kunt zich daar ook aanmelden voor deelname.

 

Bron: www.creditexpo.nl