In de voorgaande blogs op deze plek heb ik gehad over het voorspellen van de toekomst, dat daar eigenlijk altijd een logica in is te ontdekken. De meest baanbrekende veranderingen in het verleden vergen verbeeldingskracht, creativiteit en discipline. Niemand gelooft er immers in waar je mee bezig bent.

Daarna heb ik het gehad over de voorspelling dat de grootste verandering in het creditmanagement vakgebied de digitalisering zal zijn. Men voorspelt dit al jaren en je ziet wel aanpassing, maar zo lang er geen echte nood is zoals een wetgever die procedurele zaken voor schrijft valt het een beetje tegen. Is de voorspelling van de verandering dan zo slecht of hebben we te maken met overoptimistische futuristen? Lopen we eigenlijk maar een beetje achter elkaar aan?

Nee, voor echte verandering heb je een narratief nodig, een verhaal. Met de huidige wereld in staat van verandering zijn we op zoek naar een nieuw verhaal. Het liefst één waarmee we de klimaatcrisis, de ongelijkheid, de voedselcrisis en alle conflicten kunnen bezweren. Verhalen in het verleden, zoals de sociaaldemocratie, het neoliberalisme of zelfs het opzetten van een monetaire unie hebben ieder op hun beurt voor nieuwe systemen gezorgd.  We hebben een nieuwe blauwdruk nodig die de angst, de blinde paniek of de beloofde vernietiging kan ombuigen naar enthousiasme, creativiteit en discipline. Waarmee we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Technologie is dan slechts een mooi hulpmiddel.

Er zijn veel pogingen, beginnetjes van een verhaal. Maar nergens nog een blauwdruk die de route voor schrijft. Je kunt ook zeggen: de wereld is nog niet geschikt voor een blauwdruk. Omdat de systemen te verweven, de problemen te complex zijn geworden en velen bang zijn om foute te maken. Modellen van hoe we denken dat het werkt doen echter geen opgeld meer en we moeten op zoek naar andere oplossingsrichtingen.

Om nieuwe mogelijkheden te zien, heb je geen routekaart nodig. Je moet op zoek naar nieuwe verbanden, de aanpalende mogelijkheidsruimte. Het zijn al die mogelijkheden die zich openen wanneer je een bepaald pad inslaat. Vergelijk het met een huis dat zich op magische wijze uitbreidt op het moment dat je er binnenstapt. Je begint in een ruimte met vier deuren die elk leiden naar een ruimte die je nog niet hebt bezocht. Hier komt de techniek als hulpmiddel weer prima van pas, met digitale techniek kunnen we complexe omgevingen simpel weergeven, kopiëren en nieuwe ruimte simuleren. Je kan dus onderzoeken waar de ruimte zit en welk verhaal je kan vertellen. Maar dan moet je deze ruimte wel tot leven wekken….. en voor iedere bedrijfsomgeving zal je andere ruimte kunnen creëren, is een ander verhaal de oplossing.

Tijdens mijn bijdrage aan de vijfdaagse masterclassreeks De Credit Manager als Business Partner zal ik hier op in gaan, je laten zien wat een systeem is, waarom dit zo complex kan zijn en hoe je techniek kan gebruiken om naar de nieuwe ontwikkelruimte te zoeken. Compleet met voorbeelden ga je aan het einde van de dag met een volle gereedschapskist naar huis, direct toepasbaar in de dagelijks operatie!

Door: Ir. Igor Wortel MBA, directeur en oprichter Phalanxes