Banken in Nederland hebben belang bij goed credit management door ondernemend Nederland. Hierdoor komt er minder druk op de bancaire financiering. Goed credit management geeft ondernemers lucht en banken houvast.

Spanning tussen banken en ondernemers

Bij het verstrekken van krediet kijken banken kritischer dan ooit naar risico’s. Dit levert een gevaar op voor ondernemers. Banken zijn minder snel geneigd om krediet te verlenen in sectoren waar het moeilijk gaat zoals de grafische sector, de papierindustrie of de bouw. Vaak vragen banken extra toeslagen op leningen. Dit terwijl kredietverlening de economie juist aan zou moeten wakkeren. Banken moeten hun klanten dus case-by-case  behandelen, moeten weten wat er speelt bij ondernemers en dienen accuraat om te gaan met de aanvragen voor het verlenen van kredieten.

Ondernemers dienen van hun kant zaken goed op orde te hebben en open te zijn over hun financiën. Marcel van Es, CEO van Graydon, licht toe: “Als u als ondernemer openheid van zaken geeft, hebben kredietverstrekkers beter inzicht in de gang van zaken. Dit maakt de kans op nieuw krediet tegen acceptabele voorwaarden aanzienlijk groter.”

Snellere financiering door goed credit management

Credit management maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Ondernemers die hun credit management goed regelen, hebben minder bankkrediet nodig. Ook zullen banken sneller en makkelijker financieren als het  bedrijf een gezonde debiteurenbestand heeft. Dit verlaagt de spanning tussen ondernemers en banken.

Banken en verzekeraars moeten weten wat er speelt

Banken en verzekeraars hebben dagelijks te maken met verschillende soorten ondernemers. Zij moeten goed weten wat er bij hun (potentiële) klanten speelt. Kennis van credit management is hard nodig om klanten beter te kunnen adviseren. Credit management opleidingen worden binnen banken en verzekeraars natuurlijk ook gebruikt om het interne kennisniveau op de eigen afdeling debiteurenbeheer te verhogen.

Bundelen van krachten

Dit is de reden dat NIBE-SVV en Graydon hun krachten bundelen. Beide partijen willen het vakgebied credit management verder uitbouwen middels opleidingen waarbij informatievoorziening en praktische vaardigheden centraal staan. Met het tiende Jaarcongres Credit Management in Houten voor de deur, hebben de partijen besloten om te gaan samenwerken. Vanaf vandaag bieden zij gezamenlijk opleidingen in Creditmanagement aan. NIBE SVV biedt momenteel al de opleidingen Credit Practitioner (CCP) en Certified Credit Manager (CCM) aan. Hier komt nu het cursorisch aanbod van Graydon bij.

Doel van de samenwerking

Bob Seemann, directeur van NIBE-SVV is zeer verheugd over de samenwerking. “Het is onze gezamenlijke bedoeling om het credit management vak verder te professionaliseren en naar een nog hoger niveau te tillen. Maar ook om het vak een prominente plek te geven bij bedrijven en instellingen. De gecombineerde praktische inhoudelijke en didactische kennis van Graydon en NIBE-SVV zal daarvoor garant staan,” aldus Bob Seemann, directeur van NIBE-SVV.

Frans van den Heuvel, Manager Opleidingen bij Graydon voegt hieraan toe: “Er is nu eindelijk een complete leerlijn waar de branche al zo lang om vraagt. Medewerkers kunnen deze leerlijn volgen van operationeel debiteurenbeheerder tot credit management HBO+. Dit geeft de mogelijkheid om carrière te maken in credit management. Bovendien krijgen de cursisten hiermee een kijkje in de keuken van credit managers van verschillende ondernemingen. De opleidingen halen je uit de waan van de dag en openen je ogen voor verschillende insteken, perspectieven en aanpakken.”

Bron: www.creditexpo.nl