18 procent werkenden wil beleid waarbij zij feestdagen mogen omruilen voor andere vrije dagen

Maar liefst dertien procent van de werkenden heeft weleens gehad dat hun werkgever een aanvraag voor het vrij nemen op een niet-officiële feestdag heeft afgewezen. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse werkenden. Niet-officiële feestdagen zijn over het algemeen feestdagen die niet verbonden zijn aan het christelijke geloof, zoals Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Keti Koti en de Dag van de Arbeid. In Nederland zijn de officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.

Niet alleen christelijke dagen moeten officiële feestdagen zijn

Dat het met name christelijke feestdagen zijn die vanuit de overheid bestempeld worden als officiële feestdag, stuit werkenden tegen de borst. Bijna een derde (31%) van de werknemers vindt dit achterhaald. Een nog groter percentage (37%) vindt dat de overheid naast christelijke feestdagen ook andere feestdagen moet erkennen als officiële feestdagen.

De ene feestdag inwisselen voor de andere

Organisaties kunnen medewerkers de mogelijkheid bieden om een officiële feestdag waarop zij vrij zijn, in te ruilen voor een niet-officiële feestdag. Zo kunnen medewerkers vrij zijn op de feestdagen die zij willen vieren. In Nederland heeft nu slechts één op de tien organisaties (11%) zo’n beleid. De behoefte aan zo’n beleid is groter: achttien procent van de werkenden zegt dit te willen.

Myrthe Smalbraak, HR Director bij Visma | Raet: “De huidige officiële feestdagen in Nederland zijn voor een meerderheid van de werkenden waarschijnlijk de feestdagen waarop zij vrij willen zijn. Maar als je als organisatie in je beleid alleen rekening houdt met de meerderheid, laat je steken vallen wat betreft inclusiviteit. Er is namelijk een aanzienlijke groep die graag andere feestdagen viert. Feestdagen die belangrijk zijn voor hun geloof, of feestdagen die van grote waarde zijn in hun familie- of vriendengroep. Het is belangrijk dat je als werkgever ook daar ruimte voor biedt. Ik ben dan ook trots op het feit dat we bij Visma | Raet vanaf 1 januari 2023 een flexibel feestdagenbeleid zullen hanteren, waarbij medewerkers iedere vrije officiële feestdag, die op een werkdag valt, mogen inruilen voor een vrije dag op een niet-officiële feestdag die zij graag vieren.”

Graag vrij op eigen verjaardag, Bevrijdingsdag en Oudejaarsdag

De vijf populairste niet-officiële feestdagen waarop men graag vrij zou nemen zijn: hun eigen verjaardag (25%), Bevrijdingsdag (22%), Oudejaarsdag (22%) Kerstavond (19%) en Carnaval (10%). Op de dagen Eid al-Fitr, Eid al-Adha en Keti Koti wil drie procent van de werkenden vrij zijn. De populairste officiële feestdag om in te ruilen voor een nieuwe vrije dag is Hemelvaartsdag (16%). Daarnaast zou één op de tien werkenden (10%) het liefst Koningsdag inwisselen voor een vrije dag op een niet-officiële feestdag.

Bron: Persberichten.com