De eerste dag dat het loket voor de achtste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) open is, is de rustigste sinds de start van de NOW. Om 16 uur hadden ruim 1.800 werkgevers een aanvraag ingediend bij UWV. Dat zijn er iets minder dan in de zesde periode NOW, de rustigste periode tot nu toe, toen op de eerste dag (26 juli 2021) op dat tijdstip 1.900 aanvragen binnen waren. In de vorige, zevende, periode NOW kwamen op de eerste dag 2.800 aanvragen binnen.

Werkgevers kunnen vanaf vandaag tot en met woensdag 13 april loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en maart 2022. Ook in de achtste periode NOW staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de zevende periode NOW. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent en het maximaal op te geven percentage omzetverlies blijft begrensd op 90 procent. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

UWV betaalt in eerste instantie zoals altijd een voorschot van 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Advies: gebruik rekenhulpen om situatie in te schatten

Voor een snelle afhandeling is wel van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden om ze daar bij te helpen. Minstens zo belangrijk is dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken. Om werkgevers daarbij te helpen zijn er online rekenhulpen ontwikkeld. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. Met de simulatietool op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien dat een dalende loonsom of een lager omzetverlies dan ingeschat, kunnen leiden tot een terugvordering.

Bron: UWV