Maandag 20 december om 8:00 uur gaat TVL Q4 2021 open. De eerste betalingen vinden nog voor het nieuwe jaar plaats. RVO doet er alles aan om ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun aanvraag. Op basis van de eerdere TVL openstellingen verwacht RVO dat voor circa 60% van de aanvragen binnen twee weken een besluit wordt genomen. Ondernemers krijgen enkele werkdagen daarna het geld op hun rekening.

De overige aanvragen duren iets langer. Bij deze aanvragen is meer tijd nodig omdat bijvoorbeeld niet de juiste gegevens zijn aangeleverd, een onderneming tegen de staatssteungrens aanloopt of omdat extra onderzoek nodig is. RVO handelt deze aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken af, maar meestal sneller.

  • Aanvragen voor TVLQ4 kunnen tot 28 januari 17:00 uur worden ingediend. De regeling staat 6 weken open.
  • Morgen, vrijdag 17 december wordt de regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
  • Het kabinet heeft afgelopen dinsdag aangekondigd de TVL te verlengen. TVL Q1 2022 zal zo snel mogelijk na sluiting van TVL Q4 2021 openen.
  • Voor meer informatie over de regeling TVLQ4 2021, zie  www.rvo.nl

Bron: Rijksoverheid