De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) was rustig. Om 16 uur waren bij UWV zo’n 1900 aanvragen binnengekomen. Dat zijn er minder dan in de vijfde periode NOW toen op de eerste dag (6 mei) op dat tijdstip zo’n 3.400 aanvragen binnen waren.

In de zesde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021. Nieuw ten opzichte van voorgaande aanvraagperiodes is dat werkgevers maximaal 80 procent omzetverlies kunnen opgeven bij hun aanvraag. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en bestaat uit 80 procent van de berekende tegemoetkoming.

Advies: gebruik rekenhulpen om situatie in te schatten

Voor een snelle afhandeling is het wel van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden om daar bij te helpen. Het is minstens zo belangrijk dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken. Om ze daarbij te helpen zijn er online rekenhulpen ontwikkeld.

Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. Met de simulatietool op www.simulatienow.nl kunnen ze een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien dat een dalende loonsom of een lager omzetverlies dan ingeschat, kunnen leiden tot een terugvordering.

Bron: UWV