Komende dagen zullen de klanten met een lening bij DSB Bank, die een klacht hebben ingediend én bij de curatoren hebben aangegeven niet meer aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, een brief ontvangen. Het doel van deze brief is om deze groep klanten, wanneer zij kunnen aantonen acute betalingsproblemen te hebben, een aangepast voorstel te doen. De brief gaat uit naar ongeveer 600 klanten.

De curatoren en medewerkers van DSB Bank hebben de afgelopen weken de voorbereidingen getroffen voor de verdere afhandeling van klachten. Deze afhandeling zal volgende week beginnen en curatoren streven ernaar de tot nu toe bij hen gemelde klachten voor het einde van het eerste kwartaal 2010 te hebben afgehandeld.

De curatoren zullen de klachten met de grootste zorg behandelen. De klachten die binnen zijn gekomen zijn complex en verschillen aanzienlijk van aard. De curatoren benadrukken daarom nogmaals dat zij alle klachten op individuele basis zullen behandelen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal de klant een passend voorstel van de curatoren ontvangen.

Bron: ANP