Afsprakenet het wetsvoorstel ‘Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering'. Daarmee wordt het eenvoudiger wanbetalers aan te pakken. In 2008 waren er in Nederland ongeveer 280.000 mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet betaalden.

Afspraken
In 2006 is al met zorgverzekeraars afgesproken dat zij wanbetalers niet royeren en incasso-activiteiten blijven uitvoeren. Om deze afspraak te ondersteunen is in december 2007 wettelijk geregeld dat mensen met een betalingsachterstand niet kunnen opzeggen, zodat zij de incasso-inspanningen van de verzekeraar niet kunnen ontlopen.

Maatregelen
Het wetsvoorstel structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering scherpt de maatregelen verder aan. Na twee maanden betalingsachterstand biedt de zorgverzekeraar een betalingsregeling aan en wijst op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Na vier maanden krijgt de wanbetaler een waarschuwingsbrief.

Bij zes maanden betalingsachterstand worden wanbetalers aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ), dat een bestuursrechtelijke premie van ongeveer € 130,00 per maand inhoudt op het inkomen. Dit is aanzienlijk hoger dan de gewone nominale premie. Het Centraal Justitieel Incassobureau zorgt voor de inning van premie die niet al op het inkomen is ingehouden.

Zodra de wanbetaler zijn achterstallige premie aan zijn zorgverzekeraar heeft betaald, gaat hij weer de gewone nominale premie aan zijn zorgverzekeraar betalen. Het wetsvoorstel treedt op 1 september 2009 in werking.

Bron: ANP