Stichting Waarborg E-factureren heeft opnieuw het Keurmerk E-factureren verleend.

Dit keer is het Keurmerk E-factureren uitgereikt aan Efactuurdirect. Efactuurdirect automatiseert het facturatieproces voor midden- en kleinbedrijf, ZZP’ers en (kleine) zelfstandigen. Met Efactuurdirect kunt u online offertes of facturen versturen, een urenregistratie bijhouden en klanten direct laten betalen via onder andere iDEAL. Het feit dat Efactuurdirect ook het Keurmerk E-factureren heeft aangevraagd en verkregen, toont dat de markt voor E-factureren steeds breder wordt.

Waar staat het Keurmerk E-factureren voor?

Het Keurmerk E-factureren richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen, ook wel digitale rekeningen of digitale nota’s genoemd.

Een keurmerkvoerder verklaart zich te houden aan een aantal principes dat een essentiële rol speelt bij een duurzame adoptie van e-factureren:

  • Helderheid over met wie zaken wordt gedaan
  • Bij vragen en onjuistheden eenvoudig en rechtstreeks contact opnemen
  • Geen (financieel) gedwongen overstap naar digitale rekeningen
  • Altijd over digitale facturen kunnen beschikken
  • Vertrouwen bieden in correcte en volledige verwerking van gegevens
  • In acht nemen van de regels rondom consumentenbescherming, privacy en fiscale controle
  • Ondersteuning bij klachten en geschillen
  • Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie


Wie voeren het Keurmerk?

Het Keurmerk E-factureren staat open voor alle organisaties die zich bezighouden met het verzenden, verwerken of uitwisselen van elektronische facturen/rekeningen. Hierdoor kunnen zowel dienstenaanbieders als eindgebruikers het Keurmerk E-factureren voeren.

Op www.kerumerkefactureren.nl staan alle keurmerkvoerders. Een organisatie krijgt het keurmerk alleen als hij zelf verklaard heeft aan de gestelde normen te voldoen. De Stichting Waarborg E-factureren controleert vervolgens of de aanvrager aan de normen voldoet. Pas dan wordt het Keurmerk E-factureren verstrekt. Als het nodig is kan de Keurmerkvoerder tijdelijk worden geschorst of kan het keurmerk worden ingetrokken.

 

Bron: Platform ELFA