De nieuwe wettelijke regeling over incassokosten is slechts paar maanden van kracht. Maar dat weerhoudt de VVCM en het VCMB er niet van om met de bezoekers van de Credit Expo in discussie te gaan over de WIK.

Zij laten zich daarin bijstaan door sprekers uit de rechterlijke macht, het credit management van een grote onderneming en de incassoadvocatuur. Uiteraard wordt er gerekend op de inbreng van de bezoekers.

De heer Mr. Steven Venhuizen, senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de werkgroep BGK-integraal (Buitengerechtelijke kosten) zal een korte inleiding geven op de inhoud van de nieuwe wettelijke regeling en de mogelijke knelpunten in de rechtspraktijk.

Tijdens de daarop volgende paneldiscussie zal hij samen met Peter Van Dorst MBA, Credit Manager Coöperatie VGZ en Mr. Bart van Onna, Bierens Incasso Advocaten, vragen beantwoorden. Vragen die zeker aan de orde zullen komen:

• Wat is de impact van de wet incassokosten op de partijen in de keten?
• Wat doet de invoering van de WIK met de verstandhouding en communicatie met uw cliënten?
• Hoe gaat de credit manager in zijn processen om met de WIK?
• Is de WIK voor de rechtspraak uitvoerbaar voor de B2B én B2C markt?

Het belooft een levendige en boeiende discussie te worden over een uiterst actueel thema. Het VCMB en de VVCM nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze discussie tijdens de 8e Credit Expo op 14 november aanstaande. De discussie start om 10.30 uur in zaal 25 van het Nieuwegein Business Center.

Bron: VVCM/VCMB