Een peiling door Atradius naar de gevolgen van de recessie voor bedrijven in 20 landen wijst erop dat er volgens 38% van de deelnemers in de eerste helft van 2010 een einde komt aan de economische crisis, de Belgische ondernemers zijn daarover duidelijk wat pessimistischer. 45% van de internationaal ondervraagden denkt dat de handel rond dezelfde tijd weer zal aantrekken.
IMF
De antwoorden liggen in de lijn van ramingen door het Internationaal Monetair Fonds, maar blijken wel iets behoedzamer. Het IMF denkt dat de recessie begin 2010 achter ons zal liggen. Toch blijft de ongerustheid over het aantal faillissementen groot, vooral in zwaar getroffen industrieën en de financiële sector. De Atradius-enquête verzamelde de meningen van 3500 kaderleden en senior managers bij bedrijven in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië.

Gevraagd werd naar hun visie op verschillende economische indicatoren, verwachte faillissementen, het belang van overheidsacties om de industrie aan te zwengelen, veranderingen in hoe zij risicobeperkende instrumenten hanteren en de impact van een aantal factoren op hun cashflow tijdens de economische crisis. Vaak vonden zij dat pogingen van overheidswege om de economie te ondersteunen in de meeste landen een beperkt effect hadden gesorteerd. In 17 van de 20 bevraagde landen ondervond 40% van de respondenten geen gevolgen van dergelijke overheidsinitiatieven, onder de Belgische bevraagden antwoordde 62% geen impact ondervonden te hebben. In de helft van de landen was meer dan 10% zelfs niet op de hoogte dat de regering stappen had ondernomen.

Waar deelnemers blijkbaar vooral op zaten te wachten, waren belastingsverlagingen of fiscale stimuleringsmaatregelen en een verlaging van de rentevoet. Doorgaans mogen we verwachten dat de cashflow in tijden van recessie in het gedrang komt. Afgaande op specifieke factoren bleek echter dat er net zoveel factoren speelden die deze cashflow negatief als positief hebben beïnvloed. Negatief was het feit dat bedrijven moeilijker aan financiering geraakten, leveranciers minder bereid waren krediet te verstrekken en het aantal klanten daalde. Dat er meer contante aankopen werden verricht en de termijnen waarbinnen klanten betaalden korter werd kwam de cashflow dan weer ten goede.

Minder risicobeperkend
In de meerderheid van de bevraagde landen heeft men eerder de neiging meer dan minder risicobeperkende instrumenten te gaan gebruiken. We spreken hier over kredietverzekeringen en risicobeperkingssystemen zonder kredietverstrekking. Wat het meest opvalt, is dat meer dan 50% van alle respondenten vaker controles uitvoert naar de kredietwaardigheid van hun klanten. Bedrijven houden hun verkoopcijfers en uitgavenpatroon duidelijk beter in het oog. Essentieel in hun overleving was de zoektocht naar nieuwe markten of verkoopskanalen en een versterkte focus op klantgerichtheid, gekoppeld aan het feit dat ondernemingen de financiering en efficiëntie van hun organisatiestructuur beter in kaart wilden brengen.

Isidora Unda, CEO van Atradius N.V., verwoordt het als volgt: "De recessie heeft de manier waarop bedrijven zaken doen sterk beïnvloed. De resultaten wijzen erop dat zij hun zakelijke risico's beter willen inperken. Als gevolg daarvan hebben zij in veel gevallen aan doeltreffendheid kunnen winnen. Dat neemt niet weg dat de respondenten de nabije toekomst behoedzaam, ja zelfs pessimistisch inzien. Vooral wat faillissementen betreft hebben zij er geen goed oog in. Voor ons als kredietverzekeraar, wereldwijd actief in meer dan 40 landen, stroken deze opmerkingen in grote mate met wat wij dagelijks ervaren.

Bron: 6minutes.be