Er moeten niet te veel extra eisen worden gesteld aan de doorstartmogelijkheid voor bedrijven in de vorm van een prepack. Anders dreigt alsnog faillissement, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij reageren daarmee op een uitspraak van de advocaat-generaal van het Europese Hof.

 

Overgang van onderneming

 

In een door de FNV aangespannen zaak over prepack bij kinderopvangorganisatie Estro oordeelde de advocaat-generaal dat hier sprake is van een overgang van een onderneming, en dat dus de werknemers ook moeten overgaan naar de nieuwe onderneming. In het geval van Estro is een deel van het personeel overgegaan tegen minder goede arbeidsvoorwaarden.

 

Wettelijk regelen

 

Bij prepack wordt in stilte een doorstart voorbereid. Met de uitspraak van faillissement van de onderneming vindt dan de doorstart plaats, waardoor onnodig verlies van kapitaal en werkgelegenheid zoveel mogelijk moet worden voorkomen.  Het merendeel van de rechtbanken in Nederland keurt deze methode goed. Bij de Eerste Kamer ligt nu een voorstel om prepack wettelijk te regelen. Naar aanleiding van de uitspraak van de advocaat-generaal is de stemming over het voorstel uitgesteld.

 

Toch faillissement

 

De Eerste Kamer wil afwachten hoe het Europese Hof met de uitspraak omgaat. Het Nederlandse wetsvoorstel zou daardoor kunnen veranderen. MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat prepack wel aantrekkelijk moet blijven. Anders volgt alsnog faillissement,  met slechtere gevolgen voor álle werknemers en voor de schuldeisers van de betrokken bedrijven.

Bron: MKB Nederland, VNO-NCW