De overheid wil als ontvanger van veel facturen het elektronisch factureren stimuleren. Onder de noemer e-factureren kunnen verzenders en ontvangers gebruik maken van Digipoort (voorheen de Overheidstransactiepoort) voor de uitwisseling van elektronische facturen.

Digipoort is een samenhangend geheel van afspraken en (elektronische) voorzieningen voor de uitwisseling van berichten en bestanden tussen bedrijven en overheid. Binnen Digipoort zijn keuzes gemaakt die specifiek van toepassing zijn op e-factureren.

Dit is vertaald naar de koppelvlakafspraken e-factureren. Ontvangers en verzenders (met hun software) sluiten met hun processen en voorzieningen aan op Digipoort om elektronische facturen uit te wisselen.

E-factureren is tot 11 januari 2010 een pilot waaraan een beperkte groep verzenders en ontvangers deelnemen. Daarna kunnen meer partijen aansluiten.

Bron: www.overheidstransactiepoort.nl