Deze zomer zegde premier Balkenende toe de rekeningen van de schuldeisers van de overheid sneller te betalen. Een belangrijke toezegging, nu veel ondernemingen en semipublieke instellingen krap bij kas zitten. Het op deze wijze verruimen van de liquiditeit zou een trefzekere maatregel kunnen zijn, zou….

Feitelijke beslissingen
In de praktijk komt er echter niets van terecht. De feitelijke beslissingen over het tijdstip van betalen worden niet genomen door de premier en zijn bewindslieden, maar door allerlei ambtenaren, administrateurs, officieren van justitie, hoofden van diensten, nachtwakers en eenvoudige boekhouders. Allerlei mensen die in de bureaucratie een machtspositie hebben, omdat zij gaan over de betaling van facturen. Zijn ze drie weken met vakantie dan blijven de facturen liggen waar ze lagen.

Machtspositie
Een machtspositie, hoe klein en onbenullig ook, leidt altijd tot misbruik. Balkenende kan zeggen wat hij wil, maar de praktijk is dat kleine zelfstandigen, kleine ondernemingen en besturen van scholen in financiële problemen komen doordat de betalingstermijnen van nota’s eerder langer dan korter worden. Er zijn zelfs voorbeelden van faillissementen door het betalingsgedrag van de overheid, of liever door de handelwijze van uitvoerenden op de werkvloer, die blijkbaar op deze wijze inhoud geven aan de zin van hun bestaan.

Daad bij het woord
Als Balkenende de daad bij het woord voegt door zelf voor de uitvoering van zijn toezegging zorg te dragen, wordt een belangrijke impuls aan de Nederlandse economie gegeven. Zover zal het echter niet komen.

Professor Arnold Heertje is een van de keynote sprekers op de 5e Credit Expo in Rotterdam. 

Bron: www.creditexpo.nl