Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft ernstige zorg uitgesproken over de opkomst van nieuwe, onveilige betaaldiensten voor webaankopen, waarbij een derde partij zich tussen de klant en zijn bank plaatst. De klant geeft daarbij zijn geheime codes voor het internetbankieren aan deze partij af door gegevens in te voeren buiten de beveiligde bankomgeving

Deze zogeheten ‘overlay betaaldiensten' die met deze techniek werken, doorbreken in beginsel de beveiliging van de bestaande toepassingen van internetbankieren. Om internetbankieren veilig te houden, moeten consumenten die gegevens juist geheim houden en niet afgeven aan derden.

Het MOB juicht concurrerende innovatieve toepassingen in het betalingsverkeer toe. Voorwaarde is dat die voldoende waarborgen voor de veiligheid van betrokkenen bieden. In het geval van overlay betaaldiensten is dat in de visie van de deelnemende partijen in het MOB niet het geval. Omdat aanbieders van dergelijke diensten niet onder toezicht staan, gaat het MOB deze zorgen kenbaar maken aan de Minister van Financiën en hem vragen voor voldoende waarborgen te zorgen. Klik hier voor meer informatie over overlay betaaldiensten.

In het overleg is verder besloten consumenten en bedrijven te waarschuwen voor identiteitsfraude. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de risico's dat hun persoonlijke gegevens door kwaadwillenden kunnen worden verzameld én misbruikt. Daarom heeft het MOB voorlichting opgesteld.

Ook is besloten om in 2010 de bereikbaarheid van betaaldiensten voor consumenten en winkeliers te onderzoeken. Volgens een eerdere inventarisatie in 2007 waren er geen aanwijzingen van algemene bereikbaarheidsproblemen. De Bereikbaarheidsmonitor 2010 gaat toetsen wat er in drie jaar is veranderd en brengt ook ontwikkelingen en trends in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten in beeld.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer zet zich in om de efficiency en veiligheid van het betalingsverkeer te bevorderen, voor consumenten, bedrijven en banken. Deelnemers zijn onder meer de Consumentenbond, Detailhandel Nederland, MKB-Nederland, de NVB en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Meer informatie over het MOB is te vinden op de website van DNB.

Bron: De Nederlandse Bank