Het merendeel van de beursgenoteerde ondernemingen in Nederland geeft inzicht in het deel van hun bedrijfsactiviteiten dat grote invloed heeft op het klimaat. Volgens de Europese taxonomieregelgeving moeten deze bedrijven dit volgens dezelfde groene taal classificeren. Echter, de manier waarop dat gebeurt, loopt sterk uiteen. Daarmee is vergelijking van Nederlandse bedrijfsinspanningen voor het klimaat nauwelijks nog mogelijk. Dat blijkt uit het KPMG rapport ‘Setting the baseline towards transparency’ waarin voor het eerst beursgenoteerde bedrijven langs de meetlat zijn gelegd van de in juli 2020 ingevoerde Europese taxonomie wet- en regelgeving waar deze organisaties aan moeten voldoen.

Het verduurzamen van gebouwen, investeringen in duurzame energie-opwekking en het opleiden van boeren om hun gewassen te beschermen tegen klimaatverandering; Dit zijn slechts een paar voorbeelden van bedrijfsactiviteiten die de Europese Unie aanmerkt als inspanningen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan klimaatbescherming of aanpassing aan klimaatverandering. Afgelopen jaar moesten grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voor het eerst een EU-taxonomie klimaatrapportage publiceren.

14 van de 34 onderzochte beursgenoteerde ondernemingen realiseren een deel van hun omzet met potentieel klimaatvriendelijke activiteiten volgens de taxonomieverordening. 23 bedrijven doen investeringen in dit domein. Tegelijkertijd geeft een derde van de bedrijven in hun jaarverslagen niet expliciet aan welke activiteiten onder de taxonomieregelgeving vallen. 15 bedrijven gebruiken de terminologie uit de verordening. De overige organisaties geven een eigen invulling aan hun taxonomieverslaglegging. Slechts zes bedrijven rapporteren specifiek aan welke milieudoelstelling wordt bijgedragen. Ook de lengte van de taxonomierapportages varieert aanzienlijk. Van 241 woorden tot meer dan 3000 woorden. Dat is overigens geen indicatie voor de kwaliteit van de verslaglegging omdat bedrijven eveneens beschrijven wat de EU-taxonomie betekent zonder uitgebreid inzicht te geven in de resultaten. Tevens ontbreekt vaak de toelichting op de berekening van de resultaten.

Wat verder opvalt, is dat het merendeel van de beursgenoteerde bedrijven geen relatie legt tussen de EU-taxonomierapportages en hun Environmental, Social & Governance (ESG) strategie op weg naar een volledig duurzame bedrijfsoperatie. Slechts zeven van de 34 ondernemingen beschrijven in hun jaarverslag hoe inspanningen op het vlak van duurzaamheid aansluiten op de regelgeving. Daarmee lijkt voldoen aan wet- en regelgeving vooralsnog de belangrijkste drijfveer voor de taxonomierapportages.

“Ons onderzoek leert dat de kersverse Europese taxonomieverordening voor veel bedrijven nog lastig te implementeren is. De wil om langs de lijnen van de groene taal te rapporteren, is aanwezig. Tegelijkertijd is de zoektocht naar de juiste gegevens en het interpreteren van de wet- en regelgeving voor veel organisaties nog een flinke uitdaging. Dat zorgt ervoor, dat ieder bedrijf een eigen invulling geeft aan de EU-taxonomie. Daarmee is vergelijking van de inspanningen voor het klimaat onder beursgenoteerde bedrijven nauwelijks nog mogelijk. Er is grote behoefte aan meer duidelijkheid zodat de EU-taxonomie een effectief instrument wordt voor het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan klimaatbescherming”, vertelt Gijs de Graaff, Director Accounting Advies bij KPMG.

Bron: KPMG