Europese bedrijven en overheden die hun rekeningen niet binnen dertig dagen betalen, moeten een extra rente van 8 procent gaan betalen. Over deze maatregel zijn de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden, zo heeft huidig EU-voorzitter België dinsdag bekendgemaakt. De maatregel heeft als doel te zorgen voor een betere betalingsmoraal.

Volgens de nieuwe regel hebben bedrijven die hun geld niet op tijd ontvangen ook recht op een schadevergoeding van 40 euro voor het sturen van aanmaningen en dergelijke.
De termijn van dertig dagen mag in sommige gevallen overschreden worden.
Dan geldt een limiet van 60 dagen.

Klik hier om het originele persbericht van het Europees Parlement te lezen.

Bron: APS