De commissie Interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft vandaag unaniem het akkoord goedgekeurd dat vorige maand werd bereikt m.b.t. de herziening van de richtlijn rond laattijdige betalingen. Er komt wel degelijk een maximale betaaltermijn van 30 dagen, die in een B2B-context verlengd kan worden met 30 dagen extra. Concreet: facturen zullen dus steeds binnen de 60 dagen betaald moeten worden. "Die beslissing juichen we toe", reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Grote bedrijven zullen hun kleine leveranciers niet langer onder druk kunnen zetten om langere betaaltermijnen af te dwingen."

Onbetaalde facturen zijn een ware gesel voor heel wat ondernemers. Zij kunnen de liquiditeit ernstig aantasten en vormen oorzaak nummer één bij faillissementen. Daarom zijn de maatregelen die Europa vandaag neemt vast en zeker een stap in de goede richting. De richtlijn zou nog dit jaar finaal goedgekeurd worden en dan heeft elke lidstaat twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren. NSZ roept de nog te vormen federale regering op om, eens de Europese goedkeuring er is, zo snel mogelijk met dat implementatieproces van start te gaan. "Dan zal het echt aan ons land zijn om zich als de beste leerling in de Europese klas te tonen. Bij maatregelen die onze ondernemers hinderen is dat steevast het geval. Wel, dan mag hetzelfde gedrag ook eens vertoond worden bij maatregelen die ondernemers in de kaart spelen", benadrukt de NSZ-voorzitter.

De richtlijn bepaalt dat betaaltermijn maximum 30 dagen mag bedragen, tenzij in een B2B-context waarbij de betaaltermijn maximaal 60 dagen mag inhouden. Deze regels hebben bovendien een dwingend karakter, waardoor grote ondernemingen hun kleine leveranciers dus niet langer onder druk zullen kunnen zetten om langere betaaltermijnen te aanvaarden. Dat is op dit moment een courante praktijk die vooral kmo's en zelfstandigen parten speelt. "De Europese richtlijn moet daar nu korte metten mee maken. Ook al bevat de richtlijn nog andere lovenswaardige punten zoals de bijkomende interest van 8 procent bij laattijdige betalingen, is de korte betalingstermijn toch de grootste vooruitgang", zegt Mattheeuws.

Bron: www.politics.be/persmededelingen/26799/