Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven constateert een verslechtering van de liquiditeit door achterstallige betalingen en de aanhoudende recessie.

Dat blijkt uit de European Payment Index (EPI), het jaarlijks onderzoek van Intrum Justitia naar trends en ontwikkelingen in betaalgedrag in 28 Europese landen.

De belangrijkste oorzaak hiervan is de financiële situatie van de consument. Van de ondervraagden gaf 86% als belangrijkste argument dat hun klanten financiële problemen hebben. Slecht betaalgedrag is en blijft een hardnekkig probleem. Klein lichtpuntje is dat het afgelopen jaar debiteuren gemiddeld wel iets sneller hun rekeningen betaalden. In 2011 werd 56% van de vorderingen binnen de termijn van 30 dagen voldaan; in 2010 was dat nog 55%.

Van de debiteuren deed 34% er 31 tot 90 dagen over om rekeningen te betalen (vorig jaar 35%). In 11% van de gevallen duurde dat langer dan drie maanden (was 10%). Met name overheidsinstellingen vertoonden beter betaalgedrag en betaalden rekeningen gemiddeld twee dagen sneller. Consumenten betaalden een dag sneller. De sector business-to-business vormt hierop een negatieve uitzondering: de betalingsvertraging steeg daar met één dag.

Rem op de bedrijfsgroei

Een derde van de ondernemers zegt dat slecht betaalgedrag en de duur van de recessie een rem op de bedrijfsgroei veroorzaakt. Bijna de helft (41%) verwacht dat deze situatie het komende jaar zal verslechteren. Voornaamste oorzaak voor het late betalen van klanten is volgens 86% van de financieel-directeuren van de ondervraagde ondernemingen ‘financiële problemen’. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen opzettelijk te laat betaald.

Efficiëntere aanpak

Edwin Prevoo, directeur Intrum Justitia, pleit voor een actiever en efficiënter credit-managementbeleid van ondernemingen. “Potentiële klanten moeten al aan de voordeur goed worden gecheckt op hun kredietwaardigheid. Daarnaast moet de betaalmethode beter worden afgestemd op het betaalgedrag. Ook consumenten moeten zich bewuster worden van hun betaalgedrag en de uitgaven afstemmen op de inkomsten. Met name jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar moeten bewust worden gemaakt van de noodzaak om op tijd te betalen en niet meer uit te geven dan je hebt.”

Krachtige nationale wetgeving betalingsgedrag

De overheid speelt een belangrijke rol als het gaat om de aanpak van slecht betalings-gedrag. Prevoo: “De overheid moet met krachtige nationale wetgeving komen die verbetering van het betalingsgedrag afdwingt aan de hand van wettelijke rentepercentages. Bijna de helft van de ondernemers geeft dan ook in het onderzoek aan dat de overheid te weinig doet om ondernemers te beschermen tegen de risico’s van (te) late betaling. Dergelijke wetgeving zou een goede oplossing zijn. In Scandinavië is al aangetoond dat die absoluut effect heeft.”

Aantal afschrijvingen met 340 miljard euro op recordniveau

“Op tijd betalen kan de vicieuze cirkel doorbreken waarin we met elkaar zijn beland”, legt Prevoo uit. “Ondernemers hebben te maken met klanten die hun rekeningen te laat betalen. Daardoor gaan ze zelf vaak ook weer te laat betalen. Op deze manier creëren we een impasse die slecht is voor de economie en de schatkist. Het totaal aantal afschrijvingen bereikte afgelopen jaar een recordniveau van € 340 miljard. Dat bedrag verhoudt zich tot de totale schuld van Griekenland.”

Bron: www.intrum.nl