Volgens de EPC (European Payments Council) blijft het Verenigd Koninkrijk vooralsnog gewoon onderdeel van de Europese betaalruimte (SEPA, Single Euro Payments Area). Overboekingen en automatische incasso’s in euro’s van en naar het VK kunnen dus gewoon verwerkt blijven worden, ook na de Brexit die vrijdag 31 januari 2020 om 24.00 uur (Nederlandse tijd) ingaat.

De EPC, waar ook de Betaalvereniging deel van uitmaakt, beheert de SEPA betaalproducten SCT (SEPA Credit Transfer of SEPA overboeking), SCT Inst (SEPA Instant Payment of onmiddelijke SEPA overboeking) en SDD (SEPA Direct Debit of SEPA automatische incasso).

Vrij vertaald maakt de EPC het volgende bekend:

“Follow-up door EPC over Brexit, na ratificatie van de Withdrawal Agreement”

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en het Europees Parlement hebben nu de “UK Withdrawal Agreement” geratificeerd, wat de weg vrijmaakt voor het VK om de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 te verlaten. Het VK gaat dan de overeengekomen overgangsperiode in, die momenteel loopt van 1 februari tot en met 31 december 2020. Daarom wil de European Payments Council (EPC) enig licht werpen op de status van de deelname van Britse betaaldienstaanbieders (PSP’s) aan het SEPA betalingsverkeer en van SEPA overboekingen (SCT) en SEPA automatische incasso’s (SDD) waarbij Britse PSP’s betrokken zijn vanaf 1 februari 2020.

Wat gebeurt er na 31 januari 2020?

Het VK verlaat de EU op 31 januari 2020 om 24.00 uur Nederlandse tijd, wat het begin is van een overgangsperiode van elf maanden voor de vaststelling van de overeengekomen maatregelen en de sluiting van de toekomstige overeenkomst om de betrekkingen tussen het VK en de EU te regelen.

Tijdens de overgangsperiode, die loopt tot 31 december 2020 om 24.00 uur Nederlandse tijd, zal het VK niet langer een lidstaat van de EU zijn maar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Gedurende deze periode zal het VK echter deel blijven uitmaken van de interne markt en de douane-unie van de EU en zal het desbetreffende EU-regelgevingskader van toepassing blijven.

Voor het EPC SEPA-betalingsverkeer zal het VK, hoewel het vanaf 1 februari 2020 een niet-EER SEPA-land zal worden, binnen het toepassingsgebied van de SEPA-systemen blijven opereren. Het VK zal blijven voldoen aan de relevante SEPA-deelnamecriteria, omdat de bestaande EU-regelgeving in het VK van toepassing zal blijven.

In dit opzicht zullen tussen 1 februari en 31 december 2020 geen nieuwe vereisten gelden en zullen er geen wijzigingen nodig zijn voor SCT- en SDD-transacties van en naar het VK. Dit geldt ook voor praktische overwegingen, zoals charging codes en de behandeling van antiwitwaspraktijken, die in deze periode gelijk zullen blijven.

Overeenkomstig het besluit van het Bestuur van de EPC van 7 maart 2019, waarin de deelname van Britse PSP’s aan de SEPA-regelingen na Brexit wordt goedgekeurd, zal de EPC de ontwikkelingen van Brexit gedurende de overgangsperiode en daarna regelmatig monitoren.”

Bron: Betaalvereniging Nederland