Dat stelde minister-president Rutte op vrijdag 14 december na afloop van de Europese Raad in Brussel.

In Brussel hebben de 27 Europese regeringsleiders gesproken over voorstellen van voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy voor versterking van de Economische Monetaire Unie. De regeringsleiders verwelkomen het akkoord van de ministers van Financiën over gemeenschappelijk Europees bankentoezicht.

Tevens is afgesproken dat Van Rompuy zijn voorstellen nader gaat uitwerken, in nauw overleg met de lidstaten. Hij zal deze vervolgens in juni 2013 voorleggen aan de Europese Raad. Minister-president Rutte is tevreden dat het voorstel voor een aparte begroting voor de eurozone ‘uit de stukken is verdwenen’. Nederland betwijfelt dat een aparte begroting toegevoegde waarde heeft en wil bovendien niet dat de totale afdrachten aan Europa verder stijgen.

De minister-president onderstreept verder dat bij de aanpak van de schuldencrisis de kwaliteit van de besluiten voorop staan en niet de snelheid: ‘nu eerst een effectief bankentoezicht realiseren en dan pas verdere stappen zetten’.

Rutte stelt vast dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen tot resultaat beginnen te leiden. De aanscherping van de begrotingsdiscipline noemt hij een belangrijke stap. Verder zijn maatregelen genomen om Griekenland te steunen en is voorkomen dat de Griekse problemen andere eurolanden hebben besmet.

Rutte tekent daarbij wel aan dat Europa nog steeds kampt met een ernstige economische crisis. ‘We staan er sterker voor in Europa dan een jaar geleden. We hebben belangrijke vooruitgang geboekt, maar er is nog veel te doen’, aldus Rutte.

Bron: Rijksoverheid.nl